VM forberedelser

Vi er nå midt i VM i Holmenkollen og de norske medaljene strømmer på! Norske utøvere har tydeligvis vært flinke til å forberede seg godt og har klart å toppe formen til mesterskapet. Men hvordan forbereder egentlig utøverne seg og hva er det som ligger bak en formtopp?

Først må vi huske at det er treningen som er gjennomført i årevis som er grunnlaget for å hente ut de siste 1-2 % i siste fasen inn mot VM. Uten et høyt utgangsnivå og en god treningsbase som det kan høstes fra er det lite vits å toppe formen.

Formtopping handler både om å optimalisere det fysiske, psykiske, tekniske og taktiske. Denne artikkelen vil imidlertid hovedsakelig handle om den fysiske delen. I praksis bør trenings- og konkurranseplanen i ukene i forkant legges opp slik utøveren er best mulig rustet til mesterskapet og ikke til konkurransene i forkant. I tillegg bør bo og treningsforhold i forberedelsene velges ut fra den treningen som skal legges ned, hvilke treningsterreng det er behov for og slik ernæringen og restitusjonstiltakene kan optimaliseres. Det er svært viktig at trener og utøver har en god dialog i formtoppingsfasen slik det blir tatt gode valg undervegs og at endringer i planen på grunn av usikkerhet kan unngås.

Individuelle valg i formtoppingssituasjonen baserer seg på helhetssitusjonen til utøveren og hva utøveren har mest å hente på inn mot mesterskapet. For eksempel vil noen utøvere velge å forberede seg i høyden, mens andre trener i lavlandet. Dette kan ha bakgrunn i hvor mye de har konkurrert og/eller trent hardt i forkant av formtoppingsfasen, hvor godt de trives på samling i høyden og hvor stor effekt de får av høydetrening. I tillegg er det viktig å være bevisst på at formtopping i stor grad handler om å ta hensyn til at hele mennesket skal trives.

I treningsinnhold anbefaler Olympiatoppen (ved Espen Tønnesen) at utøverne gjennomfører en treningsperiode med stort treningsvolum i forkant av en redusert treningsbelastning siste 10-16 dager før første konkurranse med 1) 30-40 % reduksjon i varighet på øktene, 2) < 10% reduksjon i antall økter og 3) opprettholding av det intensive innslaget med totalt 5-6 intensive økter siste to ukene (med korter økter/drag og lengre pauser). Lykke til med formtoppingen!