Værforhold og maratonprestasjon

Det er en enorm påkjenning for kroppen å løpe maraton, og ulike faktorer virker inn på prestasjonen. Fokuset i denne artikkelen er hvordan værforhold har betydning for prestasjonen.

Ved store fysiske anstrengelser, som i et maratonløp, vil kroppen produsere store mengder varme og kroppstemperaturen vil øke. Hvis temperaturen i lufta overstiger kroppstemperaturen, kan kroppen kun bli kvitt varme gjennom fordampning. Det vil medføre et stort væsketap. Plasmavolumet reduseres, og hjertets slagvolum blir nedsatt. Oksygenkonsumet minker, og resultatet blir dårligere prestasjon under varmere forhold (1).

Flere arrangører av maratonløp har tatt konsekvensene av at høy temperatur kan ha innvirkning på prestasjonen. De største maratonkonkurransene avholdes derfor ofte vår eller høst. Likevel er ikke temperaturen i luften alene avgjørende for prestasjonen, andre endringer i værforhold som luftfuktighet og stråling fra solen kan også være av betydning. På denne bakgrunn sammenlignet Ely og medarbeidere løpstiden til elitemaratonløpere under ulike værforhold, med en våttemperaturmåler (WBGT). Våttemperaturmåleren registrerte temperatur i lufta, luftfuktighet og stråling fra solen. Målingene ble foretatt i syv forskjellige byer (2).

Sluttiden til en gruppe eliteløpere ble registrert i kombinasjon med våttemperaturmålingene, og deretter sammenlignet med eksisterende løyperekord. Våttemperaturen ble delt inn i; 5-10 grader C, 10-15 grader C, 15-20 grader C og 20-25 grader C ut fra en totalvurdering av værforholdene. Prestasjonene var henholdsvis 1.7%, 2.5%, 3.3% og 4.5% i gjennomsnitt dårligere sammenlignet med den eksisterende løyperekorden. Samme trend ble rapportert hos en gruppe kvinnelige eliteløpere. For løpere på mosjonistnivå var nedgangen i prestasjon større ved høyere våttemperaturmålinger enn hos elitemaratonløpere.

Konklusjonen i undersøkelsen til Ely og medarbeidere viser at jo høyere våttemperaturen er, jo større negativ innvirkning har det på resultatet i et maratonløp. Høy lufttemperatur, luftfuktighet og stråling fra solen reduserer mulighetene for kroppen til å avgi varme til omgivelsene, noe som til slutt påvirker oksygentilførselen til cellene. Forskerne tror forskjellen er større blant mosjonister grunnet en lengre eksponeringstid, og/eller mindre mulighet for å kvitte seg med varme via luftstrømninger (vind), siden de løper i et større felt. I tillegg vil forskjell i akklimatisering og kroppsstørrelse være av betydning.

(1)    Smith DL, Fernhall B (2011) Advanced cardiovascular exercise physiology. Advanced exercise physiology series. s.158.
(2)    Ely MR, Cheuvront SN, Roberts WO (2007) Impact of weather on marathon running performance. Med Sci Sports Exerc. 39;487-493