Utholdenhetstrening øker hjernevolumet hos eldre

Denne undersøkelsen viser at eldre som trener utholdenhet har en økning i hjernevolum.

Undersøkelsen hadde til hensikt å se på om utholdenhetstrening av eldre mennesker kan øke volumet til hjernen i områder hvor aldersrelaterte reduksjoner i både hjernestruktur og kognisjon er gjeldene.

Femtini friske men lite aktive frivillige i alderen 60-79 år deltok på en 6 måneders test.  Halvparten av forsøkspersonene deltok i utholdenhetstrening mens den andre halvparten gjennomførte tøyningsøvelser. Som kontrollgruppe hadde forskerne 20 unge voksne.  Kontrollgruppen gjennomførte ikke noen form for trening.  For å måle endringer i hjernen ble det brukt 3D bilder fra en måling kalt ”magnetic resonance imaging (MRI).  Denne målingen ble gjennomført på alle gruppene før og etter den 6 måneder lange treningsperioden.  Målinger av maksimalt oksygenopptak ble også gjennomført.

Resultatene viste at forsøkspersonene som gjennomførte utholdenhetstrening hadde en signifikant økning i volumet i hjernen.  Det gjaldt ikke for forsøkspersonene som hadde trening i form av tøyningsøvelser eller for kontrollgruppen.

Forskerne konkluderte med at utholdenhetstrening er gunstig med tanke på å utvikle hjernen for eldre mennesker.  Videre at utholdenhetstrening spiller en sentral biologisk rolle for å vedlikeholde og forbedre et sunt nervesystem og kognitive funksjoner til eldre.

The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 61:1166-1170, 2006
Aerobic Exercise Training Increases Brain Volume in Aging Humans
Stanley J. Colcombe, Kirk I. Erickson, Paige E. Scalf, Jenny S. Kim, Ruchika Prakash, Edward McAuley, Steriani Elavsky, David X. Marquez, Liang Hu and Arthur F. Kramer
Beckman Institute & Department of Psychology and  Department of Kinesiology, University of Illinois, Urbana.