Utholdenhetstest i fotball

Her kan du lese om en fotballspesifikk utholdenhetstest laget av Jan Hoff og Jan Helgerud ved NTNU i Trondheim.

Aerob utholdenhet ar avhengig av tre elementer, maksimalt oksygenopptak, løpeøkonomi og anaerob terskel.  Ny forskning viser at det er en signifikant sammenheng mellom maksimalt oksygenopptak og både distansen tilbakelagt i løpet av en fotballkamp (10 km) og antall sprinter utført av en spiller.

En fotballspiller på eliteserienivå har et gjennomsnittlig oksygenopptak på mellom 55-67 ml x kg x min med individuelle verdier større en 70 ml x kg x min.

Hoff og Helgerud har laget en løype for trening og testing av utholdenhet med ball.  Nøyaktig testing av utholdenhet er ofte forbundet med dyrt utstyr og kvalifiserte fysiologer.  I denne løypen kan man ved et løp på 8 minutter med ball vurdere utholdenheten med et estimat av maksimalt oksygenopptak (standardavvik på +/- 2,5 ml x kg x min).

(Korrelasjonen mellom 8 minutters løp i meter i testløypa og maksimal oksygenopptak er r=0,87)

Beskrivelse av testløypa: løp bakover mellom A og B. Hekkene er ca. 20 cm høye.  Løype er ca. 300 meter en runde.  Løypa er laget slik at fotballspillerne skal nå sitt maksimale oksygenopptak.

Løypa ser slik ut (pdf format):

Utholdenhetstest i fotball.pdf

Tabell som viser sammenheng mellom antall løpt meter og estimert oksygenopptak (pdf format):

oksygenopptak og meter.pdf

Kilde: Hoff and Helgerud football endurance test.  Hefte utgitt av NTNU.