Trening med lave karbohydratlagre øker fettforbrenningen

Denne studien undersøkte veltrente syklister og fant at trening ved lave glykogenlagre (karbohydrat) i musklene økte fettforbrenningen.

Hensikten med undersøkelsen var å fastslå effekten av trening med lave glykogenlagre på treningsprestasjon, metabolisme og endringer i musklene.

Metode
Fjorten veltrente syklister ble delt inn i to grupper, en gruppe som trente med lave (L) glykogenlagre og en gruppe som hadde høye(H) glykogenlagre før trening.  Forsøkspersonene utførte 9 aerobe utholdenhetsøkter som bestod av sykling i 90 minutter med en intensitet på 70 % av maksimalt oksygenopptak, og 9 høyintensitetsøkter med intervalltrening (8 x 5 minutter med 1 minutters pause mellom arbeidsperiodene) i løpet av 3 uker.  Gruppe H trente hver dag, hvor de vekslet mellom å trene 90 minutters økten ene dagen, og høyintensitetsøkten den andre dagen.  Gruppe L trente to økter for dag, annenhver dag, med langøkten på 90 minutter først for så en time etter utføre intervalltreningen.

Følgende målinger ble utført før og etter trening: muskelbiopsi, metabolsk måling (stoffskifte) og en testløype.


Resultat

Resultatene viste at effekten (watt) syklistene produserte ved høyintensitetsintervalltrening var større i gruppe L (323 W +/- 9W) enn i gruppe H (297 W +/- 8W).  I testløypen økte begge gruppene sin prestasjon med ca. 10 %.  Fettforbrenning økte etter trening hos gruppe L (fra 26 +/-2 til 34 +/-2 mumol/kg/min). Plasma FFA (frie fettsyrer i blodet) forbrenningen var lik hos begge gruppene både før og etter trening. Forbrenning av triglyserider i musklene økte etter trening i gruppe L (fra 16 +/-1 til 23 +/-1 mumol/kg/min).

Konklusjon
Trening med lave glykogenlagre i musklene reduserte treningsintensiteten sammenlignet med gruppen som trente med høye glykogenlagre.    Når det er snakk om prestasjoner var det ingen forskjell mellom gruppene.

Men fettforbrenningen økte etter trening i gruppen med lave glykogenlagre.  Dette kan skyldes en økning i metabolsk adaptasjon i musklene.

Kilde: Med Sci Sports Exerc. 2010 Mar 25. ”Training with Low Muscle Glycogen Enhances Fat Metabolism in Well-Trained Cyclists.” Hulston CJ, Venables MC, Mann CH, Martin C, Philp A, Baar K, Jeukendrup AE.