Tredemølle vs elliptisk treningsapparat

Denne studien sammenligner energiforbruket mellom tredemølle og elliptiske treningsapparat ved en selvvalgt intensitet.

Studien sammenligner energiforbruket ved bruk av tredemølle versus elliptiske treningsapparat ved selvvalgt intensitet.  Tredemølle og elliptiske treningsapparat er begge populære treningsapparater.

Hensikten med denne studien var å evaluere oksygenforbruket, energiforbruket og hjertefrekvens på tredemølle og elliptisk treningsapparat når en person trener ved lik subjektiv intensitet (RPE).

Metode

Studien brukte en målemetode for intensitet som heter ”Rate of Perceived Exertion (RPE)”.  Dette er en skala som gir en kvantitativ identifisering av følelse av utmattelse.  Studier viser at denne subjektive følelsen av utmattelse samsvarer med hjertefrekvens.  Skalaen går fra 1-20, hvor skala 12-16 tilsvarer ca. 60 – 80 % av maks hjertefrekvens.

Etter å ha målt maksimalt oksygenopptak hos 9 mannlige og 9 kvinnelige utrente studenter, utførte forsøkspersonene 2 separate 15 minutters submaksimale treningstester på tredemølle og elliptisk apparat med en selvvalgt intensitet på 12-13 RPE.

Resultat

Målingene viste at oksygenforbruket var høyere hos menn enn hos kvinner, men ingen forskjell ved sammenligning av trening på tredemølle vs elliptisk treningsapparat.

Målingen viste heller ikke noen forskjell på energiforbruket mellom trening på tredemølle og elliptisk treningsapparat ved lik RPE.

Målingen viste at hjertefrekvensen var høyere ved trening på elliptiske treningsapparat sammenlignet med trening på tredemølle (164 slag i minuttet vs 145 slag i minuttet) ved lik RPE.

Konklusjon

Når forsøkspersonene trente ved den samme RPE på tredemølle og elliptisk treningsapparat, var oksygenforbruk og energiforbruk likt til tross for høyere hjertefrekvens ved trening på elliptisk apparat. 

Disse data indikerer at ved trening som ikke er rettet mot konkurranseidrett, så kan elliptiske treningsapparat være et akseptabelt alternativ til tredemølle.

Kilde: J Strength Cond Res. 2010 May 4.Comparison of Energy Expenditure on a Treadmill vs. an Elliptical Device at a Self-Selected Exercise Intensity.Brown GA, Cook CM, Krueger RD, Heelan KA. Human Performance Laboratory, Department of Health, Physical Education, Recreation and Leisure Studies, University of Nebraska at Kearney, Kearney, Nebraska.