Skift fokus-tren for helsens skyld!

Denne undersøkelsen viste at personer som trente for å gå ned i vekt, men ikke oppnådde den forventede vektreduksjonen, fikk andre positive virkninger på helsen.

Trening blir til stadighet tatt frem som det beste virkemiddelet for å gå ned i vekt, mens andre helsegevinster ofte blir ignorert.  Denne undersøkelsen hadde til hensikt å finne ut om forbedret helse fremkallet av trening blir påvirket av forandringer i kroppsvekt.

Metode

Femtiåtte overvektige menn og kvinner deltok i et 12 ukers treningsprogram under veiledning.  Treningen bestod av utholdenhetstrening med en intensitet på 70 % av maksimal hjertefrekvens, fem dager i uka, med et energiforbruk på 500 kcal pr. person pr. økt.  Kroppssammensetning, aerob kapasitet, blodtrykk, psykologisk tilstand på treningen ble målt før og etter treningsperioden startet.

Resultat

Resultatene viste at gjennomsnittlig vektreduksjon var 3,63 kg.  Men 26 av de 58 deltakerne klarte ikke å oppnå forventet vekttap estimert ut fra kaloriforbruket fra treningen.  Deres gjennomsnittlig vekttap var på bare 0,9 kg.  Selv om denne gruppen hadde lavere vekttap enn forventet hadde de en større fremgang i aerob kapasitet (utholdenhet), de fikk lavere blodtrykk, mindre livvidde og lavere hvilepuls.  I tillegg fikk denne gruppen bedre humør enn gruppen som gikk mest ned i vekt.

Konklusjon

Forskerne konkluderte med at trening gir meningsfulle helseforbedringer selv om det er et fravær av forventet vekttap. En mindre suksessfull reduksjon i kroppsvekt må derfor ikke undergrave fordelene med utholdenhetstrening. Derfor mener de at man må oppmuntre befolkningen til et aktivt liv der man vektlegger mindre det å bruke trening kun som et redskap til å gå ned i vekt.

Kilde:
Beneficial effects of exercise: shifting the focus from body weight to other markers of health
N A King, M Hopkins, P Caudwell, R J Stubbs, J E Blundell
Br J Sports Med 2009;43:924-927