Rødbetjuice = økt prestasjon?

I disse dager lanserer Coop, med Petter Northug i front, en sportsdrikk som inneholder rødbeter. Denne artikkelen vil se nærmere på hvordan tilskudd av rødbeter kan påvirke utholdenhetsprestasjonen.

I løpet av de siste par årene har det kommet flere studier som viser til god effekt på prestasjonen med inntak av rødbeter eller juice av rødbeter. I en undersøkelse fant professor Andrew Jones og medarbeidere at syklister økte prestasjon ved å drikke rødbetjuice før et løp (1). For å gjennomføre forsøket som en blind-test, drakk alle syklistene rødbetjuice før start, men nitratet i rødbetene ble fjernet fra juicen halvparten av gangene. Utvalget bestod av 9 mannlige amatørsyklister som gjennomførte to tempodistanser – en på 4 km og en på 16,1 km. Distansene ble syklet to ganger. Ved drikke av vanlig rødbetjuice syklet deltakerne i gjennomsnitt 11 sekunder hurtigere på 4 km sammenliknet med når de drakk juice uten nitrat. På 16,1 km syklet de 45 sekunder raskere ved drikke av rødbetjuice enn ved nitratfri rødbetjuice (2).

Den samme konklusjonen finner en i undersøkelsen til Murphy m.fl. (2). Ved inntak av rødbeter, sammenliknet med inntak av placebo rødbeter før start, sammenliknet en effekten av løping på tredemølle. Funnene viste en 5 % økning i prestasjon målt i tid under 5 km løping. Utvalget bestod av friske voksne menn og kvinner.

Hvorfor tror en at rødbeter har effekt?
Rødbeter inneholder nitrat. Det er effekten av nitrat i naturlig form, som i rødbeter eller rødbetjuice, en antar har positiv effekt på prestasjonsevnen. Som enkeltstoff er nitrat forbundet med negative helseaspekter, men ikke når det spises i form av grønnsaker, slik som i rødbeter. Nitrat omdannes av bakterier i spyttet til nitritt, og virker inn på ulike fysiologiske funksjoner. Foreløpig er det samspillet av disse funksjonene en antar spiller en rolle for oksygenmetningen i arbeidende muskler, og som gir et økt toleransenivå for utmattelse. Det har sammenheng med at blodårene utvides og gir mulighet til økt oksygenopptak i musklene (1).

Hvorfor ser vi ikke toppidrettsutøvere knaske rødbeter før start?
Som presentert her virker det som om rødbeter i form av juice eller som grønnsak har en prestasjonsfremmende effekt. Det er viktig å understreke at utøverne i undersøkelsene som er presentert, var aktive og godt trente personer, men ikke elite idrettsutøvere. En liknende dansk studie er utført av Christensen og medarbeidere tidligere i år. De undersøkte om den gode effekten av rødbettilskudd, som er rapportert hos amatørsyklister, også gjaldt for syklister på elitenivå. Utvalget bestod av 10 elitesyklister som gjennomførte 6 x 20 sekunder sprinter, 3 x 6 minutters drag og 1 x 120 minutters utholdenhetstest med henblikk på å undersøke effekten med og uten nitrattilskudd. Ingen forskjell ble målt i oksygenkonsum eller prestasjon hos denne gruppe syklister (3).

Dette er også bekreftet i en norsk/engelsk studie av Sandbakk og medarbeidere (4). De undersøkte effekten av nitrattilskudd på en 5 km løpstest hos elite langrennsløpere. Utvalget bestod av 10 junior elite langrennsløpere som gjennomførte en blind-test. De løp 5 km, og hadde inntatt drikke med eller uten nitrattilskudd 2,5 timer i forkant. Ingen forskjell ble rapportert i prestasjon eller oksygenkonsum med tilskudd av nitrat (4).

Hva kan vi konkludere med?
Forskningen spriker. Det er nylig gjennomført en sammenfatning av studier som beskriver effekten av rødbeter eller nitratsupplement på prestasjon. Hoon m.fl. har vurdert resultatene av totalt 17 studier (5). Sett i lys av alle undersøkelsene, vises det til en effekt av rødbeter eller nitratsupplement hos alminnelig aktive personer. Hos eliteutøvere vises det imidlertid ingen eller liten effekt. At inntak av rødbeter eller rødbetjuice viser ulik effekt på prestasjon, avhengig av om en er mosjonist eller eliteutøver, er spennende funn. Hvorfor det er slik, og hvilke doseringer som gir best resultat, krever videre forskning.

På denne bakgrunn er det kanskje lurt at Coop og Petter Northug kommer med en ny sportsdrikk som inneholder nettopp rødbeter? Om dette bare er en trend, eller et tegn på at flere vil komme etter, vil tiden vise.

(1)    Lansley KE, Winyard PG, Bailey SJ, Vanhatalo A, Wilkerson DP, Blackwell JR, Gilchrist M, Nigel B, Jones AM (2011) Acute Dietary Nitrate Supplementation Improves Cycling Time Trial Performance. Med Sci Sports Exerc 43(6);1125
(2)    Murphy M, Eliot K, Heuertz RM, Weiss (2012) Whole beetroot consumption acutely improves running performance. J Acad Nutr Diet 122(4):548-52
(3)    Christensen PM, Nyberg M, Bangsbo J (2013) Influence of nitrate supplementation on VO₂ kinetics and endurance of elite cyclists. Scand J Med Sci Sports 23(1):e21-31
(4)    Peacock O, Tjønna AE, James P, Wisløff U, Welde B, Bohlke N, Smith A, Stokes K, Cook C, Sandbakk Ø (2012) Dietary Nitrate Does Not Enhance Running Performance in Elite Cross-Country Skiers. Med Sci Sports Exerc 44(11):2213-9
(5)    Hoon MW, Johnson NA, Chapman PG, Burke LB (2013) The Effect of Nitrate Supplementation on Exercise Performance in Healthy Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis. (Epub ahead of print)