Oppvarmingen påvirker din løpsprestasjon!

Oppvarmingsøvelser med ekstra vekt (20 % av kroppsvekt) kan forbedre din løpsprestasjon.

Det er ingen vei utenom å løpe mye, for å bli en god løper – likevel er interessen rundt smådetaljer, som kan forbedre løpsprestasjonen, enorm. Denne artikkelen tar utgangspunkt i en nylig publikasjon av Barnes m.fl (2014), og omhandler effekten av eksplosive lette styrkeøvelser i forkant av en maksimal løpetest.

Det er foreløpig lite forskning om hvordan styrkeøvelser i forkant av en maksimal løpetest kan påvirke prestasjonen. På denne bakgrunn ønsket forskerne å se om øvelser med en vektvest (20% av testpersonens kroppsvekt), ville kunne påvirke prestasjonen i en maksimal løpetest. Forskerne hadde en hypotese om at dette kunne være positivt for det nevromuskulære- og det metabolske system.

Utvalget bestod av 11 godt trente langdistanseløpere, og ble testet med og uten vektvest i forkant av en maksimal løpetest. Testpersonene utførte 10 minutter jogging i eget tempo, deretter en 5 min submaksimal måling for å måle arbeidsøkonomi. Deretter seks 10 sekunders drag med eller  uten vektvest. Deretter utførte de ulike hoppøvelser for å måle stivhet i leggene.  En ny 5 minutters submaksimal med måling av arbeidsøkonomi, og avslutningsvis en maksimal løpetest med økende hastighet til utmattelse.

Ved bruk av vektvest i forkant av en maksimal løpetest økte løpshastigheten og arbeidsøkonomien med henholdsvis  2,9% og  6% sammenlignet med uten bruk av vektvest. Denne forbedringen kunne forklares statistisk mellom måling av stivhet i leggene og de ulike forbedringene ved bruk av vest.

Forskerne konkluderer derfor at drag med en vektvest har en positiv effekt på stivhet i leggene. Denne effekten virker å ha tilhørende positiv effekt på arbeidsøkonomi og løpsprestasjon.

Kilde:
Barnes KR, Hopkins WG, McGuigan MR. Kilding AE (2014) Warm-up with a weighted vest improves running performance via leg stiffness and running economy. J Sci Med Sport S 1440-2440.