Ny formel for beregning av makspuls

Forskere ved NTNU har kommet frem til en mer nøyaktig formel for beregning av makspuls. 

Den tradisjonelle metoden å estimere maksimalpuls er å ta utgangspunkt i 220 og deretter trekke fra alderen. Et nytt studie ved K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening ved det medisinske fakultet, NTNU, viser nå at dette underestimerer den reelle maksimalpulsen for personer eldre enn 30-40 år. Dette fører blant annet til feil anbefalinger for treningsintensitet, noe som kan ha stor helsemessig betydning for den enkelte. Studien fra NTNU ble nylig publisert i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, og bygger på data fra 3320 friske voksne fra Hunt (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Studiet viser at den beste måten å estimere maksimalpuls er følgende: Ta din alder og multiplisere dette med 0,64. Deretter trekker du dette fra 211. Selv om denne metoden er bedre enn det gamle, så anbefaler forsker Bjarne Nes likevel alle å teste seg for å finne sin presise makspuls siden variasjonene mellom individer er store.

 Hvordan teste makspuls?

Referanse

Age-predicted maximal heart rate in healthy subjects: The HUNT Fitness Study (2012). Nes BM, Janszky I, Wisløff U, Støylen A, Karlsen T.

Scand J Med Sci Sports. doi: 10.1111/j.1600-0838.2012.01445.x.