Mindre slitasjeskader med forfot landing

Den anerkjente Harvard professoren Daniel Lieberman, som elsker å løpe barbeint, viser til lavere forekomst av slitasjeskader med forfot landing versus hæl landing.

Diskusjonen om forfot landing versus hæl landing har vært et stort tema de siste årene. Spesielt har kanskje boka “Born to run” av Christopher McDougall, i stor grad bidratt til at mange har blitt overbevist om at forfot landing er mest skånsomt for muskler og ledd. Forfatteren hevder at når en bruker joggesko med stor hæl demping vil det invitere løperen til å lande på hælen istedenfor lengre fremme på foten, noe som igjen kan føre til større belasting for muskler og ledd. I følge McDougall har forekomsten av løpsrelaterte skader eksplodert de siste 40 årene etter at joggeskoen ble introdusert til det moderne menneske (1).

En som støtter McDougalI er den anerkjente professoren fra Harvard, Daniel Lieberman. Sammen med sine kollegaer undersøkte Lieberman skadeforekomst hos personer som vanligvis lander på forfoten versus personer som til vanlig lander på hælen. Utvalget bestod av 52 mellom- og langdistanseløpere. Fokuset i studien var å se på sammenhengen mellom hvor en landet på foten og rapportering av skader og smerter under løp (2).

I utvalget landet 2/3 av løperne på hælen, mens 1/3 løp med forfots landing. Ser vi på hele utvalget rapporterte 3/4 av deltakerne smerte under løp i løpet av et år. Verken i forhold til smerte eller alvorlige skader kom det fram forskjeller mellom gruppene. Imidlertid ble det rapportert dobbelt så ofte skade hos løpere med hæl landing, sammenlignet med forfot landing, når en så på forekomst av typiske slitasjeskader.

Studien konkluderer dermed med at løpere som vanligvis lander på hælen ser ut til å ha høyere forekomst av slitasjeskader sammenlignet med løpere som vanligvis lander på forfot. Likevel understrekes det at årsaken til dette er uvisst, men kan ha en sammenheng med lavere belastning på ledd og muskler under løp ved forfots landing sammenlignet med hæl landing (2).

Kilder:

(1) Christopher McDougall (2009) Born to Run: A Hidden Tribe, Superathletes, and the Greatest Race the World Has Never Seen.

(2) Daoud Al, Geissler GJ, Wang F, Saretsky J, Daoud YA, Lieberman DE (2012) Foot strike and injury rates in endurance runners: a retrospective study. Med Sci Sports Exerc 44(7):1325-34