Maksimal hjertefrekvens

Hvordan påvirkes vår maksimale hjertefrekvens og hvordan kan du teste den?

Både mosjonister og utholdenhetsutøvere bruker prosent av maksimal hjertefrekvens til å styre intensiteten på utholdenhetstreningen. Treningslitteraturen anbefaler også å definere intensiteten i spesifikke soner basert på blant annet hjertefrekvensen. Olympiatoppen har av praktiske årsaker valgt å definere fem veiledende aerobe intensitetssoner for toppidrettsutøvere, mens for de fleste mosjonister vil det være mer hensiktsmessig å bruke tre aerobe intensitetssoner. For å kunne bruke prosent av maksimal hjertefrekvens på en fornuftig måte er det verdt å forstå hvilke faktorer som påvirker den.

Maksimal hjertefrekvensen varierer mellom individer som følge av alder (maksimal hjertefrekvens går ned med økende alder), ulik kroppsstørrelse (som medfører ulik størrelse på hjertet), fysisk aktivitetsnivå (godt trente kan få noe redusert maksimal hjertefrekvens), og bevegelsesform (en må være godt trent og ha god teknikk i en bevegelsesform for å nå maksimal hjertefrekvens). Du kan altså ikke sammenligne hjertefrekvensen din med andre og du må bli kjent med din egen hjertefrekvens både i hvile og under maksimalt arbeid for å kunne bruke hjertefrekvens i treningen. Nettopp derfor brukes også prosent av maksimal hjertefrekvens som styringsverktøy i treningen.

Kroppsposisjon (liggende, sittende, stående), miljømessige variabler (temperatur, fuktighet, høyde, trivsel) og hormonstatus påvirker også hjertefrekvensen. Dette er viktig å være bevisst på både under hvile og under aktivitet der ulike bevegelsesformer kan ha ulike intensitetssoner og ulike tider på døgnet kan påvirke hjertefrekvensen. Spesielt er det viktig å standardisere målinger av hvilepuls i forhold til de nevnte faktorene. Vi bør også være klar over at humør, mentalt stressnivå og andre faktorer som påvirker hormonbalansen i kroppen kan påvirke hjertefrekvensen.

Tolking av maksimal hjertefrekvens
Maksimalpuls er den maksimale slagfrekvensen hjertet klarer å oppnå ved fysisk arbeid. Når du er stresset/sliten vil du i mange tilfeller ikke klare å nå maksimalpuls pga at du ikke klarer å gjøre et stort nok arbeid til å stresse hjertet maksimalt. Maksimalpulsen senkes imidlertid ved økt alder og ved bedret fysisk form, så det er verdt å sjekke maksimalpulsen sin hvert år.

Målinger av maksimal hjertefrekvens
Etter god oppvarming gjennomfører du et ca 4 min motbakkedrag i moderat intensitet. Deretter gjentar du motbakkedraget i høy intensitet.  Avslutt med å gjennomføre et tredje drag i samme motbakken der du gjennomfører 2 minutter høyintensivt før farten skrues opp til maksimal intensitet de siste 2 minutter (eller til utmatting). Den høyeste registrerte pulsen er maksimalpulsen din. Denne testen kan gjennomføres som løping, sykling, skiløping eller andre bevegelsesformer dersom du er spesialtrent i denne teknikken. Økta bør imidlertid gjennomføres med overskudd og god form.