Løpsøkonomi

Denne artikkelen oppsummerer de viktigste faktorene som kan påvirke løpsøkonomien.

Løpsøkonomi er vanligvis definert som energibehovet (måles vanligvis som forbruk av oksygen) for en gitt hastighet. Løpere med god løpsøkonomi bruker mindre energi, og dermed mindre oksygen, på samme hastighet enn mindre økonomiske løpere. Det er vist en sterk sammenheng mellom løpsøkonomien og prestasjonen i landistanseløping, og det er en spesielt god predikator for prestasjonen hos eliteløpere som har et tilsvarende maksimalt oksygenopptak.

Løpsøkonomi er tradisjonelt målt under løping på tredemølle i laboratorium og gir en god indikasjon på hvor økonomisk en løper er. Standardisering av fottøy, tidspunkt for testen og ernæringsstatus er nødvendig for å begrense målefeil. Under kontrollerte forhold, er dette en stabil test som kan påvise relativt små endringer i løpsøkonomien. Ved sammenligning av løpsøkonomi mellom eller innenfor grupper er det viktig å ta hensyn til kroppsmassen. Siden oksygenopptaket ikke øker lineært med kroppsmassen anbefales en rapportering med oksygenopptaket per kilo kroppsvekt opphøyet i 0.75.

En rekke fysiologiske og biomekaniske faktorer er vist å kunne påvirke løpsøkonomien. Disse inkluderer metabolske tilpasninger i muskelen som for eksempel økt antall mitokondrier og oksidative enzymer, musklenes evne til å lagre og frigjøre elastisk energi ved å øke stivheten i musklene, og mer effektiv teknikk som fører til mindre energi brukt på å bremse bevegelsen eller på vertikale bevegelser.

Tiltak for å forbedre løpsøkonomien er stadig etterspurt av utøvere, trenere og forskere. To intervensjoner som har fått utbred oppmerksomhet er styrketrening og høydetrening. Styrketrening gjør at musklene kan benytte mer av den elastiske energien og redusere mengden av energi brukt til bremsing. Høydetrening kan forbedre metabolske aspekter i skjelettmuskelen som tilrettelegger for mer effektiv bruk av oksygen. Framtidig forskning er anbefalt å forsøke å identifisere metoder som kan forbedre løpsøkonomien. Tiltak som er lett å inkludere i en idrettsutøvers trening er spesielt ønskelig.

Referanseartikkel:
Factors Affecting Running Economy in Trained Distance Runners
Saunders et al. Sports Med 2004; 34 (7): 465-485