Løp fortere med styrketrening!

Ny finsk undersøkelse viser at mosjonister har svært god effekt av å styrketrene dersom målet er å løpe raskere.

Hensikten med studien var å måle effekten av tung styrketrening, eksplosiv styrketrening og utholdende styrketrening har på utholdenhet og løpeprestasjoner med høy intensitet hos mosjonister.

Metode
Forsøkspersonene var 21 mannlige mosjonister som ble delt inn i tre grupper.  Gruppe 1 gjennomførte tung styrketrening, gruppe 2 eksplosiv styrketrening og gruppe 3 utholdende styrketrening.

Før styrketreningsperioden startet hadde alle 3 gruppene 6 uker med tilvenning av øvelsene.

Styrketreningsperioden hadde en varighet på 8 uker og ble gjennomført i kombinasjon med utholdenhetstrening.

Før og etter styrketreningsperioden ble maksimal styrke, elektromyografisk aktivitet (EMS) i muskler på fremsiden av låret, spenst, anaerob utholdenhet (evne til å holde ut med melkesyre), maksimalt oksygen opptak og løpeøkonomi målt.

Resultat
Gruppe 1 og 2 fikk en økning i maksimal styrke og muskelaktivering i musklene på fremsiden av lårene.

Bare gruppe 1 fikk en økning i løpehastighet ved maksimal løpehastighet (anaerob utholdenhet) og økning i spenst.

Utholdenheten (maksimalt oksygen opptakt) og løpeøkonomi økte hos alle tre gruppene.

Konklusjon
Denne undersøkelsen viser at de tre ulike styrketreningsmetodene i kombinasjon med løpetrening gir bedre utholdenhet.  Men det er bare tung styrketrening som gir forbedring i prestasjoner ved løping med høy intensitet.

Forskerne mener at løpere som vil forbedre sprintegenskapene sine ved slutten av løp bør trene tung styrketrening.

Kilde: J Sports Sci. 2011 Aug 22. Effect of resistance training regimens on treadmill running and neuromuscular performance in recreational endurance runners. Mikkola J, Vesterinen V, Taipale R, Capostagno B, Häkkinen K, Nummela A.Source a KIHU – Research Institute for Olympic Sports , Jyväskylä , Finland.