Kreatintilskudd øker anaerob utholdenhet

Denne studien viser at kreatintilskudd øker anaerob utholdenhet og dynamisk muskelstyrke.

Hensikten med denne studien var å undersøke om kreatintilskudd kunne øke styrken og svømmeprestasjoner hos godt trenede junior svømmere.

Metode

Seksten mannlige svømmere med gjennomsnittsalder 15,9 år (+/- 1,6 år) ble delt inn i to grupper.  Den ene gruppen inntok 5 gram kreatin 4 ganger per dag i 5 dager.  Den andre gruppen fikk placebo.

Før og etter forsøksperioden ble gjennomsnittlig power målt ved hjelp av Boscotest.  Denne testen beregner den anaerobe power som blir generert i løpet av et hopp.  Ved å bruke en landingsmatte, måles den eksakte tiden brukt i lufta. Hvert hopp ble utført med maksimal innsats. Gjennomsnittlig power ble målt i Watt og ble beregnet ut fra antall hopp i løpet av en testtid (her 60 sekunder).

I tillegg til Boscovtest ble svømmetid på 100 meter målt.

Resultat

Etter 5 dager med kreatintilskudd viste målingene at gjennomsnittlig power med et minutt med hopping hadde økt med 20,2 %.  Melkesyrenivå var signifikant mindre etter 5 minutt restitusjon ved andre måling hos gruppen som inntok kreatin.  Svømmetidene var signifikant redusert hos kreatintilskuddgruppen, mens tidene var uforandret hos placebogruppen.

Konklusjon


Resultatene fra denne studien indikerer at 5 dager med kreatintilskudd forbedrer den dynamiske muskelstyrken og kan øke den anaerobe energiomsetningen i musklene i bena.  I tillegg viste svømmerne forbedring i svømmetid på en 100 meter.

Kilde: Acta Physiol Hung. 2009 Sep;96(3):325-36. ”Creatine supplementation improves the anaerobic performance of elite junior fin swimmers.” Juhász I, Györe I, Csende Z, Rácz L, Tihanyi J. Institute of Physical Education and Sport Sciences, Eszterházy Károly College, Leányka u. 6, Eger. Hungary. kerkai.juhasz@chello.hu