Koffein øker styrken hos kvinner

Denne studien viser at koffein øker styrken hos kvinner som trener regelmessig styrke.

Forskning har indikert at lave til moderate mengder med koffein gir en positiv effekt på utholdenhetsutøvere.  Effekten koffein har på styrkeprestasjoner er ikke entydig, hvor noen studier indikerer fordeler mens andre har vist ingen forbedring i prestasjon.

Mye av forskningen som har sett på effekten av koffein har på styrkeprestasjoner har blitt gjennomført på både trente og utrente kvinner.  Denne studien har til hensikt å fastslå hvilken effekt inntak av koffein har på styrke og muskulær utholdenhet hos kvinner som har trent styrke en god stund.

Metode

Forsøkspersonene var 15 kvinner.  De inntok koffein (6 mg per kg kroppsvekt) eller placebo med 7 dagers mellomrom.

60 minutter etter inntak av koffein og placebo ble alle testet i maksimal styrke (1RM) i benkpress og en styrketest til utmattelse (benkpress med 60 % av 1RM).

Resultat

Resultatene viste en signifikant økning i maksimal styrke i benkpress etter inntak av koffein sammenlignet med inntak av placebo.

Det var ingen signifikant økning i antall repetisjoner ved 60 % av 1RM sammenlignet med inntak av koffein vs placebo.

Konklusjon

Disse funnene indikerer at moderate doser med koffein kan være effektivt for å øke styrken til kvinner som trener har erfaring med styrketrening.

Trening og kaffe.

Effekten sukkerfri Red Bull har på prestasjon.

Kilde: J Int Soc Sports Nutr. 2010 May 14;7(1):18. Caffeine enhances upper body strength in resistance-trained women.Goldstein ER, Jacobs PL, Whitehurst M, Penhollow T, Antonio J.