Hvordan finne de riktige tekniske arbeidsoppgavene?

Utøvere som kommer i mål etter gode konkurranser snakker om at de har løst arbeidsoppgavene bra. Arbeidsoppgavene er det de tenker på under trening for at teknikken skal fungere. Når disse stemmer går teknikken av seg selv.

Alle utøvere har sine sterke og svake sider. Det er viktig å finne ut hvor utøvere taper eller vinner i forhold til konkurrentene. Deretter må en finne ut hvorfor det skjer. En slik analyse vil gi verdifull informasjon om hva man skal prioritere i det videre arbeidet.

Etter at en utøvers teknikk er sammenlignet med en optimal teknikk må trener og utøver komme til enighet om hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres. Det anbefales å prioritere én til tre viktige arbeidsoppgaver i hver stilart.

Deretter må innholdet i treningen avklares:
•    Hvilken type trening skal prioriteres?
•    Hvilke arbeidsoppgaver skal prioriteres i de ulike aktivitetene?
•    Hvilken tilbakemeldinger skal vi gi i treninga?

For å oppnå teknikkframgang må utførelsen ha høy kvalitet og fokuset holdes bevisst og målrettet på de viktigste arbeidsoppgavene. Treneren bør holde fokus på de prioriterte arbeidsoppgavene som er avklart med utøveren, men evne å skape variasjon og progresjon i treningsinnholdet etter hvert som elementene sitter bedre og bedre.

Under ser vi et eksempel på en teknikkanalyse i langrenn:

De fleste treningsøkter skal ha et klart teknikkfokus. Utøveren må ha konkrete mål for hver treningsøkt. Dette gjelder spesielt i de konkurransespesifikke øktene, men også økter som foregår enten i lavere fart (langkjøring) eller overfart (hurtighet/styrke) kan ha fokus på del-elementer ved teknikken.