Hva er effektiv teknikktrening?

 Her gis en enkel innføring i hva effektiv teknikktrening er og gode innlæringsteknikker.

Du bør ha et målrettet fokus på utvikling av teknikken under alle ”vanlige” treningsøkter. ”All trening er teknisk trening” er et begrep som kjennetegner de beste! Det beste redskapet for å utvikle teknikken er derfor å lage økter der de viktigste tekniske arbeidsoppgavene prioriteres. La terrenget undervise deg!

Tren teknikk i overfart, altså høyere fart enn i konkurranser: Om man kan utøve teknikken avslappet i 10-20 % høyere fart enn konkurransefart så kan man også være avslappet under konkurranse. Mange løpere bruker slake nedoverbakker for å utfordre teknikken. Hensikten er å oppnå bedre koordinasjon.

Mesterlæring er en annen effektiv måte å utvikle god teknikk på. Dette vil si at utøvere jobber sammen for å lære av hverandres styrker. Det å ligge bak gode utøvere i en teknikk kan være svært effektivt både for å lære av den andre og for å kjenne når ens egen teknikk fungerer optimalt:

I idretter der utøverne trener mye uten treneren til stede, kan det være smart å dele inn treningsgruppen i toer- eller treer-team som trener sammen, kjenner hverandres arbeidsoppgaver og utfordrer hverandre på å holde riktig fokus.

Effektiv teknikktrening er altså å trene mye, og på de riktige sakene!