Høyere fettforbrenning ved løping vs sykling

Denne studien har målt fettforbrenningen ved løping og sykling ved lik relativ intensitet.  Målingene viser at løping gir høyest fettforbrenning.

Studien undersøkte forskjellene i fett- og karbohydratforbrenning ved løping og sykling ved den samme relative treningsintensitet.  Intensitet ble bestemt på forskjellige måter.

Intensitetsmål var prosent av maksimal arbeidsbelastning (WL max), prosent av maksimalt oksygenopptak, prosent av maksimal hjertefrekvens og subjektiv opplevelse av utmattelse (rating og perceived exertion, RPE).

Les også om løping på tredemølle vs ute.

Metode

Ti mannlige triatleter utførte løping og sykling ved intensiteten 60 %, 65 %, 70 %, 75 % og 80 % av maksimal arbeidsbelastning (WL max). 

Oksygenopptaket, subjektiv opplevelse av utmattelse (RPE) og melkesyreinnhold i blodet ble målt ved alle intensiteter nevnt ovenfor.

Fett- og karbohydratforbrenning ble beregnet ut fra målinger av oksygenopptaket (respiratorisk kvotient).

Resultat

Fettforbrenningen viste seg å være signifikant høyere ved løping sammenlignet med sykling ved lik relativ intensitet uttrykt enten i prosent av maksimal arbeidsbelastning eller prosent av maksimalt oksygenopptak.

Det var ingen signifikante forskjeller i maksimalt oksygenopptak og maksimalt hjertefrekvens ved sammenligning løping og sykling, heller ikke i submaksimalt oksygenopptak og subjektiv oppfattelse av utmattelse (RPE) mellom de to øvelsene ved lik % av WL max.

Hjertefrekvens og melkesyrekonsentrasjon var signifikant høyere ved sykling med intensitet 60%, 65 % og 65-80% av WL max sammenlignet med løping.


Konklusjon

Fettforbrenningen er signifikant høyere ved løping sammenlignet med sykling ved den samme relative intensiteten uttrykt enten ved prosent av WLmax eller prosent av maksimalt oksygenopptak.

Les også om tredemølle vs elliptisk apparat.

Kilde: Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2010 Feb;20(1):44-55.Higherfat oxidation in running than cycling at the same exercise intensities.Capostagno B, Bosch A.Dept. of Human Biology, University of Cape Town, South Africa.