Helsegevinster av utholdenhetstrening

Fysisk aktivitet gir mange helsegevinster, og hvis vi i tillegg gir kroppen det den trenger av næringsstoffer, er vi på god vei til å ”skape” en kropp vi virkelig kan trives i, og med. Hvilke helsegevinster får vi av å trene regelmessig utholdenhetstrening (kondisjonstrening)?

De fleste av oss ønsker seg en aktiv livsstil. Det er vel dokumentert at man gjennom trening oppnår mange helsegevinster. Her presenteres disse som gevinster i form av økt prestasjon, mental helse, fysisk helse og vektkontroll.

Ved regelmessig utholdenhetstrening oppnår vi:

1. Økt prestasjon.
-Organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid blir bedre.
-Bedre lungefunksjon.
-Ventilasjonen blir mer effektiv.

-Vi trener oss til et sterkere hjerte.

Slagvolumet blir større, slagkraften øker og hvilepulsen går ned. Et trent hjerte har sterkere muskler, og kan dermed pumpe større blodvolum ut ved hvert slag, og øker dermed oksygentilførselen til resten av kroppen. Dette forklarer at trente personer har lavere hvilepuls

-Sterkere og mer utholdende muskulatur.

Muskelcellene blir flinkere til å frigjøre den energien som trengs for å bevege seg når man trener. Rundt muskelcellene bygges blodårenettet ut, slik at musklene sikres en tilstrekkelig tilførsel av blod. Det blodet som forsyner musklene med oksygen og næring, både når vi hviler og trener.

-Sterkere beinvev, brusk, sener og leddbånd.
-Bedret blodsirkulasjon.
-Styrket immunforsvar.
-Økt blodvolum.

Allerede etter få  treninger med utholdenhet, registreres endringer i blodvolumet. Blodvolumet, altså hvor mye blod du har i kroppen, er en viktig faktor for din utholdenhet. En økning i blodvolumet er positivt fordi det øker strømmen av blod til hjertet, som igjen fører til at hjerte kan pumpe mer blod til muskulaturen. Blodet frakter oksygen, og en økt leveranse vil føre til at vi kan trene lengre før vi blir slitne.

-Økt energiomsetning.

2. Mental helse.
-Utholdenhetstrening gir økt velvære (både fysisk og mentalt).

Det øker utskillelsen av endorfiner (kroppens eget morfin) som igjen gir økt følelse av velvære, forebygger stress og depresjoner.

-Naturlig avløp for stressreaksjoner.
-Større overskudd og mer trivsel.
-Bedre søvn.

3. Fysisk helse.
Forebygging av sykdommer som overvekt og fedme, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser (innbefattet beinskjørhet), enkelte kreftformer, særlig tykktarm- og brystkreft.
Fysisk aktivitet og utholdenhetstrening er også gunstig for fettstoffskifte og blodkolesterolprofil.
Utholdenhetstrening gir bedret mage og tarmfunksjon.

4. Vektkontroll.
Utholdenhetstrening øker forbrenningen betydelig. Som et middel til å holde vekten eller gå ned i vekt er kondisjonstrening uerstattelig. Så snart du setter i gang med trening, øker forbrenningen med mellom 5 og 20 ganger mer enn den energien du bruker når du sitter.  

Kort oppsummering.

Det er ingen tvil om at utholdenhetstrening gir økt fysisk og psykisk velvære. For å gi kroppen maksimalt med helsefordeler vil jeg anbefale en kombinasjon av kondisjonstrening og styrketrening. 

Her kan du lese mer om:

Spinning-trening for deg?

Referanse:

Gjerset, A., Haugen, K., Holmstad. P (2006): Treningslære. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo