Har løpere fra Kenya en optimal kropp for langdistanseløp?

Kenyanske løpere har levert imponerende resultater innen langdistanseløping i en årrekke. Det er mange forskere som undrer seg over hvorfor østafrikanske løpere dominerer idretten.

 

Det er naturlig nok flere faktorer for den kenyanske løpedominansen innen langdistanse løp. Det kan derfor være interessant å se om det er forskjeller i kroppssammensetning innad i den kenyanske løpegruppen som er assosiert med arbeidsøkonomi eller prestasjon?

 

Mooses m.fl (2014) undersøkte sammenhengen mellom kroppssammensetning, arbeidsøkonomi og prestasjon i en gruppe kenyanske løpere. Utvalget bestod av 32 løpere som gjennomgikk en maksimal oksygenopptakstest, maksimal tid på mølle, test av arbeidsøkonomi samt lengdemålinger av akilles, legg og lår.

 

Resultatene fra antropometriske data viste at lengre akilles (moment arm) var assosiert med bedre arbeidsøkonomi, mens lengde på lårbein, total beinlengde og total beinlengde relativt til høyde var assosiert med bedre prestasjon. Imidlertid presenterer studien ingen sammenheng mellom arbeidsøkonomi og prestasjon hos de kenyanske løperne. Denne fraværende sammenhengen mellom arbeidsøkonomi og prestasjon hos en homogen gruppe kenyanske løpere tyder på at arbeidsøkonomi kan bli kompensert av flere andre faktorer som har betydning for prestasjon innenfor langdistanse løp.

Referanse:

Mooses M1, Mooses K, Haile DW, Durussel J, Kaasik P, Pitsiladis YP (2014) Dissociation between running economy and running performance in elite Kenyan distance runners. J Sports Sci. [Epub ahead of print]