Har kosttilskudd noen effekt på utholdenheten?

Kosttilskudd er noe vi vanligvis forbinder med utøvere av styrkeidretter.  Her kan du lese om kosttilskudd har noen innvirkning på vår aerobe og anaerobe utholdenhet.

Denne studien hadde til hensikt å undersøke effekten av kosttilskudd har på aerob og anaerob utholdenhet.  Kosttilskuddet ble inntatt 30 minutter før hver utholdenhetsøkt.  Treningen bestod av tre uker med høyintensitet intervalltrening.  I tillegg til forbedring av aerob og anaerob utholdenhet ble også treningsmengde og kroppssammensetning målt.

Metode

Forsøkspersonene var 24 moderat trente menn.  De ble delt inn i to grupper, en gruppe (13 stk.) som fikk kosttilskudd før treningen og en gruppe (11.stk) som fikk placebo før treningen.

Kosttilskuddet bestod av 18 gram pulver bestående av en blanding av whey protein, kreatin, ginseng og koffein som til sammen gav 40 kcal før hver økt. 

Innholdet i placeboblandingen var også et pulver som gav 40 kcal men med maltodextrin (sukkerblanding).  Blandingen ble inntatt med 8-10 oz vann. 

Begge gruppene deltok i en tre ukers høy intensitets intervall treningsprogram.  Testingen ble gjennomført før og etter treningsperioden.  Maksimalt oksygenopptak, treningsvolum (summert ut fra hvor lang hver person løpte i hver økt), fire løp til utmattelse ble gjennomført med ulik hastighet (hvor lang tid det tok til utmattelse til hver hastighet ble målt), fettprosent og endring i muskelmasse.

Resultat

Begge gruppene, både gruppen som fikk kosttilskudd (KT) og placebogruppen (PG), fikk en økning i maksimalt oksygenopptak. KT fikk en økning på 10, 6 % mens PK fikk en økning på 2,9 %.

Så man tid til utmattelse på de fire ulike hastighetene, fikk KT en økning på 2,9 % mens PG fikk ingen økning.

Anaerob løpekapasitet økte med 22,9 % hos PG, mens KT hadde en 10,6 % økning.

Treningsmengden var 11,6 % høyere for KT versus PG.

Fettprosenten ble redusert fra 19,3 % til 16, 1 % hos KT, og redusert fra 18,0 % til 16,8 % hos PG.

Muskelmassen økte fra 54,2 kg til 55,4 kg for KT, mens for PG ble den redusert fra 52,9 kg til 52,4 kg.

Konklusjon


Resultatene viser at oksygenopptak, tid til utmattelse ved ulike hastigheter, muskelmassen ble forbedret/økt om man kombinerer kosttilskudd og tre uker med høyintensitets intervalltrening.

Tre uker med høyintensitets intervalltrening uten kosttilskudd vil også øke anaerob løpekapasitet, oksygenopptak og endre kroppssammensetningen.

Kilde: J Int Soc Sports Nutr. 2010 Feb 15;7(1):10. ”The effects of a pre-workout supplement containing caffeine, creatine, and amino acids during three weeks of high-intensity exercise on aerobic and anaerobic performance.”Smith AE, Fukuda DH, Kendall KL, Stout JR