Gladnyhet til dere som konkurrerer livet ut!

Det en er rekke faktorer som er avgjørende for beregning av forventet levetid, og det er snevert å ta kun en variabel i betraktning for å forstå det store bildet. Når det er sagt, så er variabelen regelmessig fysisk aktivitet sterkt assosiert med god helse, og et langt liv.

 

I diverse aviser kan en lese om økt risiko for hjerteflimmer ved å gå harde konkurranser som for eksempel Birkebeinerrennet. Men, hvis vi ser konkurranseidrett i et større perspektiv – så vil en faktisk leve lengre med et liv med konkurransetrening sammenlignet med den generelle befolkningen.

 

I denne sammenheng er det interessant å stille seg spørsmålet: Vil det være en statistisk sammenheng mellom forventet levetid og deltagelse i ulike idrettsgrener?

 

Teramoto & Bengum (2009) undersøkte hva litteraturen sier om forventet levealder hos ulike grupper toppidrettsutøvere. Fjorten epidemiologiske artikler oppfylte deres kriterier, hvor forventet levealder ble analysert og klassifisert etter type idrettsgren.

 

Resultatene viste at elite-utholdenhetsutøvere (f.eks distanseløpere og langrennsløpere) har en tendens til å leve lenger enn folk i den generelle befolkningen. Elite-idrettsutøvere som utfører både utholdenhet og kraftaktiviteter (f.eks, fotball, ishockey, basketball) har også en økt sannsynlighet til å leve lenger enn den generelle befolkningen.

 

Når det gjelder elite-idrettsutøvere innen styrke er det ulike resultater. Avhengig av hva slags styrke-idrett det er, og om det brukes prestasjonsfremmende midler, vil utøveren ha en forventet levetid som er lenger, lik eller kortere enn den generelle befolkning.

 

Funnene forklares av en lavere dødelighet av hjertekarsykdom hos utholdenhetsutøvere. Dette er den viktigste årsaken til at toppidrettsutøvere lever lengre enn den generelle befolkning. På denne bakgrunn konkluderes det med at konkurransetrening gjennom hele livet er assosiert med lengre forventet levetid.

 

Referanse

(1) Masaru Teramoto & Timothy J. Bungum (2009) Mortality and longevity of elite athletes.Journal of Science and Medicine in Sport 13 (2010) 410–416