Gir trening med staver bedre effekt?

Mange bruker staver når de er ute og går tur.  Gir stavbruk bedre treningseffekt?

Det å gå med staver er ikke nytt, det er blitt brukt i flere tiår.  Spesielt mye brukt er det blant de som går i fjellet for å gi hjelp til å komme seg opp og ned bakker med hensikten å øke sikkerhet i vanskelig terreng.  I tillegg kan stavene redusere belastning på rygg og bena og øke balansen.

Men det har vært ingen studier som har sett på effekten staver har på prestasjonen.
Hovedhensikten med denne studien var å se på forskjeller i fysiologiske reaksjoner og påkjenninger med og uten staver når en person går.

Metode
15 fysisk aktive menn og kvinner (gjennomsnittsalder 29 +/-6 år) gikk med og uten staver en 4,42 km løype (med totalt 426 høydemeter).

Prestasjonen ble bestemt ved hvor lang tid hver forsøksperson brukte på å nå toppen.  I tillegg ble forskjeller i hjertefrekvens, energiforbruk, følelse av utmattelse og laktatinnhold i blodet målt.

Resultat
Resultatene viste at det var ingen signifikante forskjeller i de målte parametere nevnt ovenfor når forskerne sammenlignet det å gå med og uten staver. 

Følgende resultat ble mål med og uten staver:
Tid på løypa: (53.24+5.31 vs. 52.74+ 4.47min)
Gjennomsnittlig hjertefrekvens (160 + 16 vs. 159 + 15 bpm)
Gjennomsnittlig energiforbruk (889 + 235 vs. 875 + 211 kcal)
Opplevelse av utmattelse (RPE) (16.2 + 2.2 vs. 17¬.1+  2.0)
Laktatinnhold i blodet (LA) accumulation (6.23 + 2.5 vs. 7.23 + 3.88mmol/l).

Konklusjon
Testløypa i fjellet som forsøkspersonene utførte viste at prestasjon og fysiologiske reaksjoner ikke var forskjellige når man testet personer som gikk med og uten staver.

Kilde: The Effects of Hiking Poles on Performance and Physiological Variables During Mountain Climbing, Journal of Exercise Physiology,online, juni 2009. RACHEL DUCKHAM, DAVID BASSETT. EUGENE FITZHUGH, TRACY SWIBAS, AMBER MCMAHAN
Applied Exercise Physiology Laboratory, The University of Tennessee, Knoxville, TN