Gir hard intervalltrening ulik effekt på menn og kvinner?

Hensikten med denne studien var å identifisere forskjeller på treningseffekt mellom kjønn ved høyintensiv intervalltrening.

Metode
Forsøkspersonene var unge menn (9 stk., med gjennomsnittsalder 25,3 år) og kvinner (9 stk. med gjennomsnittsalder 25,2 år).  De ble matchet etter alder, fysisk aktivitetsnivå og maksimalt oksygenopptak. 

Alle gjennomførte seks økter med høy intensiv intervall trening med 48 timers mellomrom over en periode på 2-3 uker.

Forsøkspersonene gjennomførte Wingate testen flere ganger i løpet av treningsperioden.

En kontrollgruppe bestående av 5 menn og 6 kvinner (gjennomsnittsalder 22,8 år) gjennomførte alle testene men ikke intervalltreningen.

Målinger som ble gjennomført var endringer i maksimalt oksygenopptak, maksimal karbondioksid produksjon, utmattelse, forbrenning av næringsstoffer og gjennomsnittelig power.

Resultat
Resultatene viste en signifikant forbedring i maksimal karbondioksid produksjon og gjennomsnittlig power som en reaksjon til den høyintensive intervalltreningen. 

RER (respiratory exchange ratio = forholdstallet mellom CO2 og O2) og hjertefrekvens ble redusert ved submaksimal trening.

Endring i maksimalt oksygenopptak var 5,9 % hos menn og 6,8 % hos kvinner.

Endring i power var 10,4 – 14,9 hos menn og 9,1 – 10,9 % hos kvinner.

Forbrenning av næringsstoff var lik hos begge kjønn.

Konklusjon
Data fra denne undersøkelsen viser at tilpassninger til et 6 dagers treningsprogram med høy intensitets intervalltrening er lik for menn og kvinner når de er matchet etter maksimalt oksygenopptak og aktivitetsnivå.

Kilde: Eur J Appl Physiol. 2010 Dec 4 Adaptations to high-intensity training are independent of gender. Astorino TA, Allen RP, Roberson DW, Jurancich M, Lewis R, McCarthy K, Trost E. Department of Kinesiology, California State University, San Marcos, 333 S. Twin Oaks Valley Road, MH 352, San Marcos, CA, 92096-0001, USA, astorino@csusm.edu.