Er for mye jogging skadelig?

Ny studie viser at for mye jogging kan være like ille for helsen som å la være å jogge.

Dette kommer frem i en studie publisert i Journal of the American College of Cardiology.

Forskere har studert 1098 friske jogger og 3950 “ikke-joggere” i en periode på 12 år for å se på sammenheng mellom treningsmengde og risiko for død.

Resultat fra studien

Resultatene viser at personer som jogget mindre enn 1 time eller 1 gang per uke hadde lavere risiko for tidlig død sammenlignet med dem som ikke jogget.

Resultatene for dem som jogget fra 1 – 2,4 timer per uke, 2 til 3 økter per uke, og i et rolig jevnt tempo (ca. 8 km/t), hadde lavest risiko for tidlig død.

Den tredje gruppen, de som jogget mer enn 2,5 timer per uke og flere enn 3 økter per uke med raskere tempo (over 11 km/t), hadde ikke lavere risiko for tidlig død sammenlignet med ikke joggere.

Finnes det en «trygg treningsmengde»?

Forskerne er usikre på årsaken til disse resultatene, men antar for hard trening over tid påvirker hjertet negativt.

Dette viser at det IKKe er en linær sammenheng mellom treningsmengde og bedre helse, mener forskerne av studien.

Forskerne påpeker at det hittil ikke har kommet noen anbefalinger for hva som er en «trygg treningsmengde» . Kanskje der finnes en slik grense?

Ønsker du et lengre liv, konkluderer denne studien med at lett og moderat jogging er mer fordelaktig enn å være inaktiv eller å trene for hardt.