En økt i uka nok?

En studie ville finne ut om det er nok med en økt i uka for å øke utholdenheten.

Hensikten med denne studien var å se om 3 måneders utholdenhetstrening med moderat intensitet kan forbedre formen til friske unge lite aktive menn.

Metode

Forsøkspersonene var 37 innaktive menn i alderen 18 til 25 år.  De ble delt i to grupper, en treningsgruppe og en kontrollgruppe.

Treningsgruppen bestod av 19 menn som trente på en ergometersykkel med en intensitet som tilsvarte 60 % av maksimal innsats.  De trente en gang i uka i 12 uker.  Kontrollgruppen levde sitt normale liv.

Før og etter treningsperioden ble maksimal oksygenopptak, hvilepuls og styrke i ben målt.

Resultat

Treningsgruppen fikk en økning i nesten alle de fysiske parametrene sammenlignet med kontrollgruppen.  Oksygenopptaket økte med 19,7 % og hvilepulsen ble redusert med 7,4 %.

Konklusjon

Trening med moderat intensitet en gang i uka i 12 uker var nok til å øke utholdenheten til innaktive unge menn.  Denne form for lavfrekvens trening kan bli brukt til å oppmuntre innaktive mennesker til mer tilfreds med fysisk aktivitet.

Kilde: J Med Assoc Thai. 2010 Sep;93(9):1070-4.Effect of once a week endurance exercise on fitness status in sedentary subjects. Hiruntrakul A, Nanagara R, Emasithi A, Borer KT. Department of Physiotherapy, Faculty of Associated Medical Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. hashir@kku.ac.th