Effekten av å ligge «i rygg» under et 3000 meter løp

Det er liten tvil om at det er en fordel å ligge «i rygg» når det gjelder idretter som sykling og langrenn. Men – i hvilken grad er dette gjeldende innenfor løping?

Alle som har prøvd å løpe en 3000 meter med maksimal innsats vet at det er en tøff distanse, og en god test på utholdenhet. Det kan være medvirkende årsaker til at nettopp en 3000 meter test ofte blir benyttet i militære opptak, som test innen ulike idretter og på skoler. For å få best mulig tid på en 3000 meter – hva vil effekten være av å ha en god rygg foran seg på de første 2000 meterne?

Zouhai m.fl (2014) undersøkte effekten av å ligge i rygg på en annen utøver under en 3000 meter løpetest. Fysiologiske målinger og subjektive målinger ble registrert.

Utvalget bestod av 10 mellom- og langdistanseløpere på elitenivå. De gjennomførte 4 ulike løpetester. Først en test for å finne laktatterskel og en test for det maksimale oksygenopptaket. Til sist ble det gjennomført en randomisert 3000 meter test hvor utøverne løp alene og fikk ligge i rygg de første 2000 meterne.

Resultatene viste at prestasjonen var dårligere når løperne løp alene (gjennomsnittstid, 9 min 13 s ± 22 s) sammenlignet med å ligge i rygg de første 2000 meterne (gjennomsnittstid, 9 min 4 s ± 18 s). Imidlertid var det ingen forskjeller i de kardiorespiratoriske målingene, men både laktatmålingene og de subjektive målingene tydet på at løperne klarte å presse seg hardere når de fikk ligge i rygg de første 2000 meterne.

Studien konkluderer med at effekten av å ligge i rygg ikke kan fysiologisk forklares med et redusert energiforbruk eller kardiorespiratoriske forskjeller. At eliteløpere ser ut til å prestere bedre av å ligge i rygg kan muligens ha andre fysiologiske forklaringer og/eller være begrunnet i psykologiske forhold.

Zouhal H1, Ben Abderrahman APrioux JKnechtle B,Bouguerra LKebsi WNoakes TD (2014) Drafting Improves 3000m Running Performance in Elite Athletes: Is it a Placebo Effect? Int J Sports PhysiolPerform [Epub ahead of print)