Effekten av hastighet på fotlanding

Hva er sammenhengen mellom ulike hastigheter og fotlanding?

De siste årene har det vært økt fokus på løpeteknikk og riktig løpesteg. Flere aktører er på markedet for å hjelpe mosjonister med å finne sitt optimale løpesteg. Enkelte fortrekker å lande på hælen når de løper, mens andre foretrekker å lande lengre fremme på foten. Men – hva er sammenhengen mellom ulike hastigheter og fotlanding?

I 2014 utga Breine m.fl. en publikasjon hvor de redegjorde for hvordan fotlandingen forandres ved ulike hastigheter hos distanseløpere. Måling av fotlandingen ble utført ved 11,5, 15, 18 og 22 km/t. Tyngdepunktet i fotlandingen ble målt på en kraftplate som ga en nøyaktig måling av vektfordeling i fotlandingen.

Resultatene viste at 82% av distanseløperne landet på hælen ved 11,5 km/t. Av disse beholdt halvparten hællanding uavhengig av økning i hastighet, mens den andre halvparten tilpasset sitt løpesteg til å lande mer fremme på foten, enten midtfot- eller forfotslanding, ved økt hastighet. Av løperne som landet på hælen under alle hastigheter, ble 44% av disse registrert med unormale tyngdepunktsverdier på yttersiden av foten, samt ugunstige høye vertikale krefter. En praktisk konsekvens av dette kan være økt skaderisiko. 

Forskerne konkluderer med at fotlandingen kan variere når hastigheten øker, men det er individuelle forskjeller innenfor distanseløpere. Hele 45 % prosent av løperne gjennomgikk en eller to ”overganger”, fra hæl-, til midfot- og forfotlanding, med mer vekt foran på foten når hastigheten økte. Distanseløpere som har samme fotlanding uavhengig av hastighet kan ha høyere skaderisiko, grunnet ugunstige høye vertikale krefter. 

Kilde: Breine B, Malcolm PFrederick EC, De Clercq D (2014) Relationship between Running Speed and Initial Foot Contact Patterns. Med Sci Sports Exerc [Epub ahead of print]