Bli en bedre løper med fokus på løpsteknikk

Er det arbeidsøkonomisk å lande på hælen for mosjonister?

I løpet av de siste årene har det blitt økt fokus på løpsteknikk og løpssteg hos mosjonister. Etter bestselgerboka, ”Born to run” i 2009, av Christopher McDougall (1), har mange valgt å fokusere på for- og midtfot landing. Likevel er det rapportert at hele 9 av 10 mosjonister lander på hælen under et maratonløp i en publisering av Larson P m.fl (2). Men hva er mest arbeidsøkonomisk for en mosjonist, lande på hælen eller lande lengre fremme på foten?

Denne artikkelen tar utgangspunkt i en nylig publisert artikkel av Ogueta-Alday A m.fl. (3) som undersøkte arbeidsøkonomi hos mosjonister ved å sammenligne midt-fotlanding versus hæl-landing.

Utvalget besto av 20 mosjonister som ble delt i to grupper basert på om de landet på hæl- eller midt-fot (10 i hver gruppe). Antropometriske (høyde, vekt, fettprosent), fysiologiske (VO2max, anaerobisk terskel og løpsøkonomi) og biomekaniske målinger (frekvens, kontakt tid og syklus lengde) ble målt under max-test og ved sub maksimale hastigheter (11, 13 og 15 km/t).

Det var ingen forskjell i de antropometriske målingene mellom gruppene, eller ved VO2max og anaerobisk terskel. Men det var 5.4, 9.3 og 5 % mer arbeidsøkonomisk å løpe med hæl-fot landing enn midt-fot landing i henholdsvis 11, 13 og 15 km/t. Dog, ikke signifikant forskjell i 15 km/t. Det var ingen forskjell i frekvens eller sykluslengde mellom gruppene, men en lenger kontakttid ved hæl-fotlanding enn i midt-fot landing under alle hastigheter.

Denne studien viser at mosjonister som vanligvis lander på hælen under lave hastigheter (11 og 13 km/t) bruker mindre energi (oksygen) enn mosjonister som lander på midt-fot. Biomekaniske målinger som økt kontakttid, og dermed mindre ”fly tid” (arbeid mot gravitasjon) kan også være med å sammenfatte resultatet om bedre arbeidsøkonomi ved hæl-fotlanding i dette studiet.

Avslutningsvis er det viktig å understreke at arbeidsøkonomi er undersøkt i relativt lave hastigheter hos mosjonister, og kan dermed ikke generaliseres til høyere hastigheter eller eliteløpere. Andre betraktninger som skadeforekomst ved å lande på hælen versus midt-fot landing ble ikke undersøkt i denne studien.

Kilder:
(1)    https://www.trening.no/treningstips/10571.o2.html
(2)    Larson P, Higgins E, Kaminiski J, Decker T, Preble J, Lyons D, McIntyre K, Normile A (2011) Foot strike patterns of recreational and sub-elite runners in a long-distance road race. J Sports Sci 29(15):1665-73
(3)    Ogueta-Alday A, Rodriquez-Marrovo JA, Garcia-Lopez J (2013) Rearfoot striking runners are more economical than midfoot strikers. Med Sci Sports Exerc (Epub ahead of print).