Bedre løpsprestasjon med forfotløping?

Aktuell artikkel for deg som skal løpe maraton hvor det belyses om det er noen sammenheng mellom prestasjon i maraton og type fotlanding.

Det nærmer seg Oslo maraton med stormskritt. Aldri tidligere har dette arrangementet blitt raskere fulltegnet enn i år. Mange stiller på startstreken for første gang uten lignende erfaring. Andre vet hva de går til, og har en bestemt plan for løpet. Uansett tidligere erfaring er det alltid interessant å diskutere anbefalingene om hvordan en bør løpe. I denne artikkelen er fokus på om en som mosjonist bør lande på hælen, midt- eller forfot med tanke på best mulig prestasjon i et maratonløp?

Artikkelforfatter:Erik Grasaas.

Prestasjon i maraton
Før spørsmålet besvares er det viktig å få frem at det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder å gjennomføre et godt maratonløp. Allerede på midten av 1980 tallet oppsummerte Mahler & Loke overordnete faktorer som kan være avgjørende for å prestere godt i et maratonløp (2).

Det første er selvsagt egen fysikk, spesielt med tanke på fysiologiske faktorer som kardiovaskulær kapasitet og et muskel-skjellet apparat som er forberedt på øvelsen. Det andre er flere ytre miljøfaktorer som kan affisere prestasjonen som vind, fuktighet og temperatur. Den tredje faktoren handler om løpsstrategi og inntak av væske og næring. Det er rapportert at desto fortere en løper maraton, desto bedre er en til å holde en fin jevn fart per kilometer igjennom hele løpet! I tillegg kan teknikk være viktig, og det er derfor interessant å undersøke om det er en sammenheng mellom fot-landing og maraton prestasjon.

Prestasjon i maraton og for-fotlanding
For å svare på spørsmålet tar jeg utgangspunkt i Larsson m.fl. (1) som undersøkte om det var en sammenheng mellom fot-landing og maraton prestasjon hos sub-elite / mosjonist utøvere under selve maraton løpet. 

Biomekaniske målinger ble analysert hos 936 løpere etter 10 km og 32 km. Ved 10 km landet hele 88,9% av testpersonene på hælen, 3,4% landet på midt-fot, 1,8% på for-fot og 5,9% av løperne ble klassifisert som asymmetrisk fot-landing. Denne høye forekomsten av fot-landing på hælen hos sub-elite og mosjonist løpere er høyere enn tidligere rapportert hos raskere løpere under maraton. 

Ved å sammenligne fot-landingen ved 10 km og 32 km, var det en økning i fot-landing på hælen etter 32 km. Flere løpere skiftet fra for-fot eller midt-fot landing ved 10 km, til fot-landing på hæl etter 32 km. Blant sub-elite og mosjonist løperne ble det ikke funnet noen signifikant forskjell mellom fot-landing og maraton prestasjon. 

Det er mange faktorer som spiller inn for å prestere godt i et maratonløp, men ut fra sistnevnte studie var det ingen sammenheng mellom hvor en lander på foten og maraton prestasjon. Er du mosjonist, og skal gjennomføre Oslo maraton, ønsker jeg deg derfor lykke til uten å gi noen anbefalinger om du bør lande på hælen, midt- eller forfot med tanke på best mulig prestasjon! Løp slik som du har trent!

Kilder:

(1) Larson P, Higgins E, Kaminiski J, Decker T, Preble J, Lyons D, McIntyre K, Normile A (2011) Foot strike patterns of recreational and sub-elite runners in a long-distance road race. J Sports Sci 29(15):1665-73


(2) Mahler DA, Loke J (1984) The physiology of endurance exercise. The marathon. Clin Chest Med 5(1):63-76