Barfotløp for nybegynnere

Hva skjer med ditt løpesteg, hvis du legger fra deg løpeskoene og prøver en løpetur barfot for første gang?

I løpet av de siste årene har interessen for barfotløp økt betraktelig. Forskning viser til at personer som regelmessig løper barfot har en fotlanding som gir lavere vertikale gjennomsnittskrefter, og dermed lavere belastning i foten enn når de løper med sko (1). Samtidig er det viktig å understreke at det vil det være en forskjell i vertikale gjennomsnittskrefter i fotlandingen hos erfarne barfotløpere sammenlignet med nybegynnere. Eksempelvis er det rapportert at barfotløping kan resultere i alvorlige skader, som ulike stressfrakturer i foten hos nybegynnere (1).

Denne artikkelen ser nærmere på en studie av Cheung & Rainbow (1). De undersøkte hva som skjer med fotlandingen, og vertikale gjennomsnittskrefter, når personer som alltid har brukt løpesko skal prøve å løpe barfot for første gang. Er det slik at alle automatisk vil lande på forfoten ved barfotløp? 

Utvalget bestod av 30 personer mellom 20-30 år. Testpersonene løp til vanlig i sko, over 30 km per uke per år og bestod av 18 menn og 12 kvinner. Fotlanding og påførte krefter ble målt under løp, med og uten sko, på en tredemølle i 10 km/t.

Resultatene viste at 20 av de totalt 30 løperne automatisk forandret sitt løpesteg til forfotslanding. Hos de resterende 10 løperne ble det observert ulike fotlandinger. Det ble registrert lavere vertikale krefter under barfotløp sammenlignet med når testpersonene brukte sko. Det ble også registrert lavere påførte krefter hos testpersonene som landet på forfot, under barfotløp, sammenlignet med dem som landet med ulike fotlandinger under barfotløp.

Forskerne konkluderte med at personer som løper i sko sannsynligvis vil ha lavere vertikale krefter når de løper barfot, men fotlandingen kan variere fra person til person ved barfotløp. Siden nybegynnere ikke automatisk lander på forfot ved barfotløp, vil ikke barfotløp garantere lavere vertikale krefter, eller mindre risiko for skader.

(1) Cheung RT, Rainbow MJ (2014) Landing pattern and vertical loading rates during first attempt of barefoot running in habitual shod runners. Hum Mov Sci. [Epub ahead of print]