Vil ha høyere kompetanse i tøff treningssenterbransje

– Vi begynner å nå et metningspunkt. Konkurranse er bra for forbrukerne, men prispresset kan gjøre det vanskelig å investere i nytt utstyr, nye konsepter og ny kompetanse.

Bransjedirektør Anne Thidemann i hovedorganisasjonen Virke Trening er glad for at én av tre nordmenn ivaretar helsa ved å trene på treningssenter. Hun er likevel ikke i tvil om at det tradisjonelle treningsmarkedet snart er mettet.

Kompetansebehov
– Nå ser vi at treningssenterkonkursene øker i takt med nyetableringene. Det kan tyde på at markedspotensialet av treningsvillige nordmenn er så godt som tatt ut. Det tyder også på at det er relativt enkelt å starte et treningssenter. Kanskje for enkelt? undrer Thidemann.

  – Manglende krav til fasiliteter og kompetanse kan føre til for mange aktører som vil ha en del av markedskaka. Det er flott med et differensiert tilbud med hensyn til pris og konsepter, men alt har en grense.

Utviklingen er utfordrende hvis prispresset gjør det umulig å holde et forsvarlig høyt nivå på utstyr og kompetanse, mener bransjedirektøren

Bransjeendringer
Bransjeorganisasjonen jobber aktivt for å øke kompetansen i treningssenterbransjen.
 – Alle er tjent med høyere krav til sertifisering og standardisering, sier Thidemann, som understreker at alle bransjer i raskt vekst vil oppleve de samme utfordringene med hensyn til kompetanse.

Hun mener endringer i bransjen nå vil tvinge seg frem.
 – Det er betimelig å stille spørsmål ved om vi har hatt overetablering. Muligens kan dette gi seg utslag i konsolidering med større og nye kjeder, og ytterligere bortfall av ulønnsomme foretak.

Nye kundegrupper
Thidemann mener også at sentrene må se seg om etter nye kundegrupper. Blant annet vil den nye samhandlingsreformen i helsevesenet kunne gi nytt liv til bransjen.

– Treningssentrene kan bli viktige leverandører til helsevesenet. Samhandlingsreformen legger stor vekt på forebygging, og også rehabilitering kan bli et større produkt enn i dag. Dette fordrer imidlertid at bransjen legger vekt på kompetanseutvikling, mener Thidemann.

Fakta:

  • Det finnes i dag rundt 600 treningssentrei Norge. 105 av disseligger i Oslo.
  • Siden 2008 er det etablert totalt 202 nye treningssentre.
  • De ti største kjedene utgjør totalt 38 % av markedet. Disse kjedene har fra 2 til 7 % av markedet.
  • Treningssenterbransjen har de siste årene blitt mer differensiert, med flere lavprisaktører.
  • I 2010 omsatte treningssentrene i Norge for over 3,5 milliarder kroner, en økning på 12,8 % fra 2009.
  • I 2007 gikk sju treningssentre konkurs. I 2010 var tallet 20.

Kilde: Rapport utarbeidet av Kvarud Analyse for Virke Trening, november 2011.

Artikkel er med tillatelse hentet i sin helhet har Creno.no.