Vibrasjonstrening – effektiv mot cellulitter?

Studien ser på endringer i hvileforbrenning og endringer i kroppssammensetningen etter 8 uker med trening på vibrasjonsplate.

Hensikt

Studien hadde til hensikt å finne effekten av et 8 ukers styrkeprogram i kombinasjon med vibrasjonstrening.  Det ble målt endringer i hvileforbrenning, fettfri kroppsmasse, omkrets rundt hofte og synlige cellulitter.

Metode

Trettisju unge kvinner i alderen 20-25 år med ingen helseplager deltok i undersøkelsen. Deltakerne i forsøksgruppen brukte vibrasjonsplattform når de utførte styrkeøvelsene, mens kontrollgruppen utførte øvelsene på vibrasjonsplaten når den var av.   Vibrasjonsplaten hadde vibrasjoner tilvarende 14 Hz og utgjorde et utslag horisontalt på ca 0,10 millimeter.  Forsøkspersonene utførte 24 økter med en varighet på 45-55 minutt per økt i 8 uker. Programmet som ble utført ble av forskerne kalt ”vibrobic”.  Øvelsene hadde fokus på å stimulere ben og stabiliseringsmuskler (mage og korsrygg).

Etter 4 og 8 uker med trening ble endinger i hvileforbrenning, fettfri kroppsmasse (FBM), omkrets rundt hofte og synlige cellulitter målt.

Resultater
Resultatene viste at oksygenopptak i hvile hadde økt hos dem som trente på vibrasjonsplaten, fra 2,85 til 3,14 ml x kg-1xmin-1.

Fettfrimasse var større hos dem som trente på vibrasjonsplaten sammenlignet med kontrollgruppen, 47,3 versus 46,73 kg. Denne forskjellen ble ikke funnet etter 4 uker.

Hos overvektige kvinner (9 de 37 forsøkspersonene) medførte vibrasjonstreningen en reduksjon i bodymassindeks (BMI) fra 31,4 til 29,0.

Omkrets rundt hofte ble redusert fra 97,8 til 96,4 cm.i gruppen som trente på vibrasjonsplate, mens kontrollgruppen hadde ingen endring.

Hos gruppen som trente på vibrasjonsplate ble synbare cellulitter på hofte redusert fra 470,4 til 417,4 cm2 etter 4 uker.  Kontrollgruppen hadde reduksjon i synbare cellulitter etter 8 ukers trening.

Konklusjon

Forskerne konkluderte med at unge kvinner som trener hele kroppen med vibrasjonstrening fikk en økt hvileforbrenning.  Ved styrketrening på vibrasjonsplate kan man få en raskere reduksjon i kroppsfett sammenlignet med styrketrening uten vibrasjonsplate.  Vibrasjonstrening kan derfor gi en gunstig effekt på helsen til kvinner.

Kilde: Changes of rest metabolic rate and body fat related to 8 weeks whole body vibration training of young female.  Kuehne, T., Mishchenko, V. New Balance Academy, Germany, 2009.  Studie presentert ved den 14.årlige congress til “Europrean college of Sport Science” Oslo juni 2009.