Veksthormon

Hva er veksthormon og hvilke bivirkninger kan et misbruk gi? 

Veksthormon produseres i hypofysen (hjernevedhenget) og er viktig for normal vekst og utvikling. Veksthormonutskillelsen øker ved ulike typer av psykisk og fysisk stress, og ved fysisk aktivitet.

Utskillelsen av veksthormon er størst i slutten av tenårene, når veksten er størst, og produksjonen synker gradvis med økende alder.

Selv om kroppens egenproduserte veksthormon er viktig for normal muskelvekst og utvikling, er det ikke sikkert dokumentert at ekstra tilførsel av veksthormon utenfra gir økt effekt på muskelveksten. Det kan likevel ikke utelukkes at store doser veksthormon brukt i dopingøyemed, kombinert med trening, kan bidra til å øke muskelmassen noe, men slike doser kan også føre til potensielt alvorlige og permanente bivirkninger.

Bivirkninger
De vanligste bivirkningene av veksthormon brukt i store doser som doping:

Hjerte- og karsykdommer
Bruk av veksthormon gir fare for høyere blodtrykk, som er en viktig årsak til hjertelidelser. Over tid kan hjertet vokse, noe som gjør at hjertemuskelen blir mindre elastisk, og da blir pumpeevnen dårligere.

Indre organer
Veksthormon gir økt vekst av indre organer og væskeopphopning i vevene.

Muskler og knokler
Knoklene, spesielt i hode- og ansiktsskjelettet, begynner å vokse, også etter at puberteten og den normale lengdeveksten er avsluttet. Det kan føre til behov for tannregulering i voksen alder, fordi bittet endrer seg. Nese, ører, hender og føtter kan også vokse. Økt mengde veksthormon kan dessuten gi ledd- og muskelsmerter og redusert nervefunksjon.

Stoffskifte
Veksthormon gir økt risiko for type 2-diabetes («aldersdiabetes»).

Kreft
Langvarig misbruk kan øke risikoen for kreft, spesielt i mage- og tarmsystemet.

Hud og hår
Veksthormon gir økt hårvekst på kroppen, økt svetting og fet hud.

Akromegali
Akromegali er en samling av de symptomene som inntreffer ved bruk av økt mengde veksthormon over tid. Flere av de nevnte bivirkningene inngår i dette kliniske bildet. Endringene inntreffer langsomt og kan ofte ikke ses før det har gått lang tid. Akromegali gir brukerne et karakteristisk utseende.

Fakta:

  • Veksthormon kalles human growth hormone (hGH) eller growth hormone (GH).
  • Det britiske antidopingbyrået (UKAD) offentliggjorde i februar 2010 den første saken med en positiv prøve for veksthormon.

Kilde: www.antidoping.no (http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/dopingmidler-metoder/veksthormon/)