Utvikling av perfeksjonisme

Hvordan påvirker oppdragelsen vår grad av idrettslig perfeksjonisme? 

Selv om perfeksjonistiske personlighetstrekk har vært linket inn mot flere følelsesmessige, kognitive (tankemessige) og atferdsmessige komponenter, vet en relativt lite om hvilke faktorer som kan påvirke ungdoms utvikling av en perfeksjonistisk orientering.

Bakgrunnen for denne undersøkelsen var å se om foreldrenes oppdragelsesstil kunne være en faktor som kunne antas å påvirke idrettsutøvernes grad av perfeksjonisme. Undersøkelsen bestod av 194 ungdommer som spilte fotball i alderen 13 – 16 år. Utøverne svarte på spørreskjema som målte grader av perfeksjonisme i deres idrett og deres oppfatning av foreldrenes form for oppdragelse. Scorene på foreldrenes oppdragelsesstil ble fremstilt slik at jo høyere score spørreskjemaet viste, jo mer autoritær oppdragelse fikk barna.

Dataanalysene vist at ungdommen om ble karakteriserte som ”sunne” og ”ikke” perfeksjonister, hadde en klart høyere oppfatning av at foreldrene var mer autoritære i sin oppdragelsesstil enn gruppen ”usunn” perfeksjonisme. 

Forskerne konkluderer derfor med at foreldre med større grad av autoritær oppdragelse kan spille en rolle i å dempe utviklingen av en usunn form for perfeksjonisme.

Kilde: Sapieja KM, Dunn J GH, Holt NL. (2011). Perfectionism and perceptions of parenting styles in male youth soccer. J Sport Exerc Psychol. 33(1):20-39.