Uttøying for å redusere gangsperre?

Studien ville fastslå om det er noen effekt på gangsperre dersom det utføres uttøying før eller etter trening.

Mange gjennomfører uttøying før og etter deltakelse i fysisk aktivitet.  Ofte med den hensikt å redusere risiko for skader, redusere gangsperre etter trening eller øke prestasjonsevnen. 

Forskerne gjennomgikk flere studier fra 1949 og frem til i dag ved å søke gjennom de største anerkjente databasene for forskning.

Hvilke studier som ble plukket ut måtte følge visse kriterium som: uttøyingen måtte være gjennomført rett før eller rett etter treningen og gangsperre ble målt (ikke en subjektiv tilbakemelding).

Ut fra dette var det 12 studier som ble inkludert i oversikten.

En studie inkluderte 2377 forsøkspersoner, de 11 andre studiene var små med mellom 10 og 30 forsøkspersoner.

Ut fra studiens analyser mener forskerne at uttøying, enten det er gjennomført før, etter eller både før og etter trening, ikke vil gi noen merkbar reduksjon i gangsperre hos friske personer.

Kilde: Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise. Herbert RD, de Noronha M, Kamper SJ. Source Musculoskeletal Division, The George Institute for Global Health, PO Box M201, Missenden Road, Camperdown, Sydney, Australia, NWS 2050. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jul 6;7:CD004577.