Utholdenhetstrening bedre enn styrketrening om målet er vekt- og fettreduksjon

For personer med dårlig tid er utholdenhetstrening bedre enn styrketrening dersom målet er vekt- og fettreduksjon, mener en studie.

Amerikanske forskere mener at dersom målet er å gå ned i vekt eller redusere fettmengden er utholdenhetstrening bedre enn styrketrening.  Studien blir sett på den største som direkte sammenligner endringer i kroppssammensetning som følge av tid brukt på utholdenhetstrening og styrketrening, eller i kombinasjon, hos overvektige voksne.

Studien er publisert i Journal of Applied Physiology.

Gjennomføring av studien
Forsøkspersonene var 234 lett overvektige eller overvektige men og kvinner i alderen 18 til 70 år.  De ble delt inn i tre treningsgrupper: utholdenhetstrening, styrketrening eller en kombinasjonsgruppe (både styrke- og utholdenhetstrening).  Treningsperioden hadde en varighet på 8 måneder.  Kun 119 personer klarte å fullføre treningsperioden.  Alle data i denne undersøkelsen er basert på disse personene.

Utholdenhetsgruppen trente tre ganger per uke i 45 minutter per økt med en intensitet på 70 -85 % av maksimal hjertefrekvens.

Styrketreningsgruppen trente også tre ganger per uka i styrketreningsapparater med en motstand slik at de klarte 3 serier med 8 til 12 repetisjoner.  Øvelsesutvalget var slik at alle store muskelgrupper ble trent.

Gruppen som kombinerte styrke- og utholdenhetstrening, gjennomførte treningsprogrammet til både utholdenhets- og styrketreningsgruppen.

Før og etter treningsperioden ble vekt, kroppssammensetning, midjemål, utholdenhet og styrke målt.

Resultat
Resultatene viste at forsøkspersonene som trente utholdenhetstrening og utholdenhetstrening sammen med styrketrening gikk mest ned i vekt sammenlignet med gruppen som kun trente styrketrening.  Gruppen som kun trente styrke gikk opp i vekt men fikk en bedre kroppssammensetning.

Fettmasse og midjemål ble redusert hos gruppen som trente utholdenhet og kombinasjon utholdenhet og styrketrening.  Det ble målt ingen endring i gruppen som trente styrketrening. Styrketreningsgruppen og dem som kombinerte styrketrening og utholdenhetstrening fikk økt muskelmasse.  Utholdenhetsgruppen fikk ikke økning i muskelmasse. 

Konklusjon
Styrketrenings- og kombinasjonsgruppen økte mer i fettfri kroppsvekt sammenlignet med utholdenhetsgruppen.    Bruk av dobbelt så mye tid, både styrke- og utholdenhetstrening, gav ikke større fett- eller vektreduksjon enn utholdenhetstrening alene.  Sammenlignes tidsbruk med helsefordelene, virker det som om utholdenhetstrening er mest optimalt for reduksjon av vekt og fettprosent, mens et styrketreningsprogram er nødvendig dersom målet er å øke muskelmasse hos overvektig personer.

Lik oss på Facebook: trykk her.

Kilde
J Appl Physiol. 2012 Dec 15;113(12):1831-7. doi: 10.1152/japplphysiol.01370.2011. Epub 2012 Sep 27. Effects of aerobic and/or resistance training on body mass and fat mass in overweight or obese adults. Willis LH, Slentz CA, Bateman LA, Shields AT, Piner LW, Bales CW, Houmard JA, Kraus WE.Source Division of Cardiology, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710, USA. leslie.willis@duke.edu