Utendørstrening gir økt motivasjon

Utendørstrening gir kvinner økt motivasjon og bedre humør sammenlignet med dem som trener innendørs.

Dette kommer frem i en liten studie fra Canada der forskere fulgte kvinner i alderen 50 til 60 år i en 3 måneders periode for å finne ut hvilke treningsprogram som bør anbefales for å hjelpe eldre kvinner å opprettholde en aktiv livsstil.

Kvinnene i studien gjennomførte et 12 ukers treningsprogram. Alle forsøkspersonene hadde en inaktiv livsstil før treningen startet, det vil si trente mindre enn to ganger per uke.  De ble tilfeldig delt inn i to grupper, hvor den ene gruppen trente utendørs tre ganger per uke.  Den andre gruppen gjennomførte identisk trening innendørs. Treningen inkluderte både styrke- og kondisjonstrening.

Resultatene viste at kvinnene som trente ute hadde en oppmøteprosent på 97 sammenlignet med dem som trente inne med en oppmøteprosent på 91.  Gruppen som trente ute hadde også færre symptom på depresjoner sammenlignet med innendørsgruppen.

Forskerne sier at tilsvarende funn er gjort hos yngre kvinner.

Kilde: Adherence to exercise and affective responses: comparison between outdoor and indoor training. Lacharité-Lemieux, Marianne MSc; Brunelle, Jean-Pierre PhD; Dionne, Isabelle J. PhD