Unngå å trene til musikk du misliker

Denne studien påstår at hører du på musikk du ikke liker vil den fysiske prestasjonsevnen gå ned.

Hensikten med denne studien var å undersøke effekten av musikk du liker og misliker på distanse du tilbakelegger, hjertefrekvens og din subjektive oppfattelse av hvor sliten du er (Rating of Percived Exertion, RPE) ved sammenhengende sykling ved høy intensitet.

Metode

Femten forsøkspersoner utførte 5 tester.

I de to første testene syklet forsøkspersonene ved en bestemt motstand på sykkelen for å finne en bestemt intensitet, den anaerobe terskel, til hver enkelt person.  Anaerob terskel betyr den intensitet hvor det er likevekt mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre i musklene.

Etter dette utførte testpersonene sykling ved denne intensiteten mens de hørte på musikk de likte, mislikte og ingen musikk.

Resultat

Den subjektive følelsen av utmattelse var høyere ved sykling til musikk testpersonene mislikte enn når de syklet til musikk de likte.

Den fysiske prestasjonsevnen, her målt i antall km hver testperson syklet, var høyest hos dem som hørte på musikk de likte sammenlignet med dem som hørte på musikk de mislikte.


Konklusjon

Å høre på musikk som du liker under kontinuerlig sykling med høy intensitet kan øke distansen du tilbakelegger.  Personer som hører på musikk de ikke liker kan få en sterkere subjektiv følelse av å være sliten sammenlignet med dem som hører på musikk de liker.

Relatert artikler:

Musikk og treningseffekt.

Trening, prestasjon og musikk.

Kilde: Percept Mot Skills. 2010 Feb;110(1):257-64.”Effects of preferred and nonpreferred music on continuous cycling exercise performance.” Nakamura PM, Pereira G, Papini CB, Nakamura FY, Kokubun E.Department of Physical Education, São Paulo State University. pri_nakamura@yahoo.com.br