Trening vs. kosthold

Hva gir best effekt dersom målet er å gå ned i vekt?

En ny japansk studie (1) med 62 mannlige og kvinnelige forsøkspersoner i alderen 40 til 69 år ble delt inn i 4 grupper.  En gruppe kombinerte kostholdsendring og trening, en gruppe som kun endret kostholdet, en gruppe som bare trente og en gruppe som fungerte som kontrollgruppe.

Denne studien hadde en varighet på 6 mnd. Mål på vektreduksjon var BMI.

Resultatene fra denne studien viste at alle fire gruppene fikk en reduksjon i BMI etter 6 mnd. Gruppen som kombinerte trening og kostholdsendring fik en reduksjon i BMI på 6,6 %, gruppen som kun endret på kostholdet sitt fikk en reduksjon i BMI på 5,3 %. Treningsgruppen fikk en reduksjon på 2,3 % mens kontrollgruppen fikk redusert BMI med 2,2 %.  Alle gruppene fikk også en reduksjon i omkretsen rundt midje.

Forskerne konkluderer med at trening og endring i kostholdet er den mest effektive metoden for å gå ned i vekt, og at trening som metode alene ikke er effektivt.  Her må det nevnes at BMI ikke tar hensyn til endring av kroppssammensetningen (muskelmasse vs. fettmasse) som oppstår i løpet av en treningsperiode.

En annen amerikansk studie (2) med 1 års varighet hadde 439 overvektige kvinner som forsøkspersoner.  De ble også delt inn i fire grupper.  En gruppe som fikk et kosthold med lite fett og kalorier, en gruppe som bare trente (utholdenhetstrening), en gruppe som kombinerte trening med et kosthold med lite fett og kalorier og en kontrollgruppe.

Denne studien viste også at en kombinasjon av trening og endring av kosthold gir best resultat dersom målet er redusert BMI, lavere fettprosent og mindre midjemål.

Kilder: (1) Environ Health Prev Med. 2012 Jan 21. [Epub ahead of print] Effectiveness of diet versus exercise intervention on weight reduction in local Japanese residents. Toji C, Okamoto N, Kobayashi T, Furukawa Y, Tanaka S, Ueji K, Fukui M, Date C. Source Department of Food and Nutritional Sciences, School of Natural Science and Ecological Awareness, Graduate School of Humanities and Sciences, Nara Women’s University, Kitauoya-nishimachi, Nara, 630-8506, Japan, touji@mukogawa-u.ac.jp.

(2)Obesity (Silver Spring). 2011 Apr 14 Effect of Diet and Exercise, Alone or Combined, on Weight and Body Composition in Overweight-to-Obese Postmenopausal Women. Foster-Schubert KE, Alfano CM, Duggan CR, Xiao L, Campbell KL, Kong A, Bain CE, Wang CY, Blackburn GL, McTiernan A.Source 1] Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington, USA [2] University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington, USA.