Trening som behandling ved korsryggsmerter

Det finnes utallige råd om hva en skal gjøre dersom smerter og stivhet fra korsryggen ikke går over av seg selv i løpet av en uke eller to. Og det er gjort enorme mengder forskning på hva som er gode tiltak på dette området.

Dersom man sliter med korsryggsmerter vil rådene fra omgangskretsen være sprikende, alt etter hva som har hjulpet den enkelte.

En stor systematisk oversiktsstudie fra Nederland viser at veiledet treningsterapi er effektiv behandling for personer som har hatt korsryggplager i mer enn 12 uker. Av konklusjonene i studien trekker forfatterne fram følgende karakteristikker ved effektiv treningsterapi for denne gruppen:

1.    Treningen bør være individuelt tilrettelagt, altså er individuell tilpasning bedre enn et standard treningsformular

2.    Veiledet trening er bedre enn hjemmetrening

3.    Høydosert trening er bedre enn lavdosert trening, som innebærer to aspekter: lav belastning og mange repetisjoner (over 20) per serie, sammen med oppvarming og parallell utholdenhetstrening for hele kroppen (for eksempel sykkel).

4.    Treningen bør gjentas 2-3 ganger per uke.

I tillegg trekker forfatterne frem at det går bedre med personer som i så stor grad som mulig unngår for mye sykemelding samtidig med opptreningen. Noe tøyning kan inkluderes i treningsopplegget, uten at forfatterne spesifiserte hvilke muskelgrupper som burde inngå.

Som et siste punkt i konklusjonen påpekte de at systematisk oppfølging av personene med korsryggsmerter var et kriterium for å øke suksessraten.

Alternativ behandling som akupunktur, naprapati med flere er det foreløpig gjort for lite forskning på til å kunne sammenlignes med tanke på behandlingseffekt.