Trening på eliptiske apparater

Treningssenter har mange ulike utholdenhetsapparater.  Et som er populært er eliptiske apparater.  Gir denne treningsformen noen fordeler sammenlignet med andre treningsapparat?

Det er blitt forsket lite på bruken av eliptiske apparater.  Denne todelte studien har sammenlignet treningseffekten til disse eliptiske apparatene med flere andre apparater som er vanlige på treningssenter.  Apparatene som det ble sammenlignet med er løping på tredemølle, stepmaskin og sykling på elektriske ergometersykler.

I den andre delen av studien dokumenterte forskerne de vertikale kreftene underlaget gir ved trening på de ovenfor nevnte øvelsene.  En av utfordringene med løping eller andre ”high-impact” aktiviteter er at kroppen forlater underlaget og skal lande.  Kreftene som kroppen blir utsatt for ved landing er store.  Disse kreftene blir hovedsakelig absorbert av bena og kreftene forflytter seg til ankel, kne, hofte og rygg som kan medføre skade.

Metode

Studien hadde 16 frivillige forsøkspersoner i alderen fra 27 til 54 år.  Forsøkspersonene trenet 20 minutter på hver maskin hver dag.  Hver økt ble gjennomført med selvvalgt hastighet.  Forskerne mener dette er det mest riktige da de fleste som bruker disse typer apparater ser ut til å trene i deres eget tempo.

På en egen dag gjennomførte forsøkspersonene en 5 minutters økt på hvert apparat med en underlagssensor i skotøyet.   Denne sensoren registrerte den høyeste kraften (peakforce) i fra underlaget i alle øvelsene representert ved prosent av hver forsøkspersons kroppsvekt.

Resultat

Resultatene viste at verdier for hjertefrekvens og oksygenopptak var så å si identiske til resultatene ved løping på tredemøller.  Kraften fra underlaget ved bruk av elipsemaskinen var lik kraften man produserer ved å gå.  Kraften underlaget ved løping tilsvarte 2,5 ganger kroppsvekten.

Hjertefrekvens og oksygenopptak var signifikant høyere i både løping på tredemølle og trening på elipsemaskin sammenlignet med de andre testapparatene ved lik subjektiv oppfattelse av utmatting (Rate of Perceived Exertion (RPE), som er en subjektiv skala fra 6-19, hvor 6-8 er svært lett, 9-10 veldig lett, 11-12 litt lett, 13-14 litt hard, 15-16 hard, 17-18 veldig hard og 19 svært hard).

RPE -verdiene for den eliptiske maskinen, tredemølle, stepmaskina og sykling på elektriske ergometersykler hadde en gjennomsnittsskåre på 12,8.

Resultatene viste også at dersom man går bakover på en elipsemaskin så øker man energiforbruket med opptil 7 % sammenlignet med det å gå fremover.

Konklusjon

I og med befolkningen blir eldre, søker flere alternative treningsformer med ”low-impact”.  Det har lenge vært kjent at gåturer er ”low-impact” -aktivitet som gir få ortopediske skader i underkroppen.  En ulempe med denne treningsformen er intensitetsnivået man kan oppnå. 

Eliptiske maskiner gir muligheter for trening med høyere intensitet samtidig som den gir lite støt på ledd i ankler, kne og hofter.