Trening opphever negative effekter ved vektøkning

Det er en vanlig oppfatning at skal man oppnå god helse må man se slank ut.  Denne studien viser at trening er viktigere enn det å gå ned i vekt for å ha en god helse.

Økningen av overvekt blant unge i den moderne verden medfører mange helseplager.  Selv om overvekt i seg selv er en risikofaktor for sykdom, er de fleste lidelser knyttet til overvekt det vi kaller metabolisk syndrom.  Det å redusere vekten kan bedre helsen og redusere disse risikofaktorene.  Men mange personer har problemer med å holde vekten nede.

Forskere ved Universitetet i Missouri har funnet ut at gjennomfører du trening ved vektøkning kan du oppnå forbedring i metabolsk helse og redusere risiko for sykdom.

Studien viste at personer som ikke trente ved vektøkning opplevde en forverring i metabolsk helse, mens de som trente oppnådde forbedringer på nesten alle områder.  Studien ble ledet av Tom R. Thomas, professor i ”Department of Nutrition and Exercise Physiology in College of Human Enviromental Sciences”, er den første som undersøkte rollen trening har i å motvirke de negative effektene som vektøkning har på metabolsk helse og helsestatus.
”Selv om mange mennesker lykkes med å gå ned i vekt gjennom diett og trening, vil de fleste oppleve å gå opp igjen”, sier Thomas. ”Funnene i denne studien indikerer at det å gå opp i vekt er skadelig; men trening kan oppheve disse negative effektene.  Disse funnene støtter anbefalingene til å fortsette å trene etter man har gått ned i vekt, selv om man opplever å gå opp i vekt igjen”.

Studien hadde overvektige menn og kvinner med målte karakteristika på metabolske syndrom.  De fikk et kostholdsprogram og utholdenhetsprogram som de gjennomførte med veiledning 5 dager i uken i 4 til 6 uker.  Etter at forsøkspersonene hadde gått ned i vekt, ble forsøkspersonene satt i et systematisk vektøkningsprogram og delt i to grupper.  En gruppe som trenet og en ikke.  Gruppen som ikke trenet opplevde en rask forverring i metabolsk helse.  Gruppen som trenet opprettholdt alle helsegevinstene vektreduksjonen gav, inkludert forbedring i LDL og HDL kolesterol, oksygenopptak og blodtrykk.

Forskerne sier: ”Det å gå ned i vekt virker ikke alltid fordi så mange går opp igjen.  Vi anbefaler derfor å fortsette og trene for opprettholde  den nåværende vekten sin for å redusere helseplager”.  Thomas sier: ”Vær ikke bekymret dersom du ikke går ned i vekt, men fokuser på å trene og å opprettholde din nåværende vekt”.

Kilde: The study, «Exercise and the Metabolic Syndrome with Weight Regain,» will be published in the Journal of Applied Physiology in April. Thomas, adjunct professor in the Department of Cardiovascular Medicine, completed the study in collaboration with MU researchers in the Department of Internal Medicine; the Department of Medical Pharmacology and Physiology; the Harry S. Truman VA Medical Center; and the Department of Educational, School and Counseling Psychology