Trening øker evnen til å lære

Dr. Ratey er professor i psykiatri ved Harvard Medical School. Han har skrevet en bok med tittelen ”The Revolutionary New Science of Exercise and the brain”. Han viser gjennom sin forskning at barn som var i aktivitet har større læringsutbytte sammenlignet med inaktive skolekamerater.

Dr. John Ratey har siden 1970 sett på sammenhengen mellom trening og psyke. Dr. Ratey har skrevet åtte bøker med dette som tema. Han tar for seg hvordan trening påvirker humøret, følelser, angst, konsentrasjon og aldring.

I den siste boken har han sett på sammenhengen mellom trening og læring blant barn. Dr. Ratey ønsket å se nærmere på hvordan utholdenhetstrening kan påvirke både kropp og sinn. Prosjektet strekte seg over flere år. Barna som deltok i studien kunne velge mellom 18 ulike idrettsaktiviteter; sykling, løp på tredemølle, klatring,  idrettsaktiviteter m.m. Forsøkspersonene hadde på seg en monitor som målte hjertefrekvens under treningsøkten. Fokuset var ikke rettet mot ferdigheter, men på hvor lenge de i treningsøkten holdt seg innenfor ønsket sone med tanke på hjertefrekvens. Dr. Ratey observerte også barna i skolesammenheng, hvor barna som deltok i studien viste seg å ta del med stor entusiasme. Studien viser at mindre enn 3% av disse barna var overvektige. Dette er oppsiktsvekkende med tanke på at mer enn 30% av amerikanske skolebarn er overvektige. Dr. Ratey legger også til at 98% av forsøkspersonene gjorde det bra på fysiske tester. Forsøkspersonene var også gjennom flere matematiske tester. De samme forsøkspersonene utførte gjentatte ganger oppgavene på kortere tid, og skåret langt bedre enn gjennomsnittet.

Dr. Ratey presiserer at mer forskning må gjøres angående temaet. Men man skal ikke undervurdere effektene trening gir med tanke på sinn. Bonuseffekter av trening er bedre humør, mer balanserte følelser, trening stimulerer kognitive evner og gjør barna mer motivert. Ratey ber oss se på hjernen som en muskel. Trening kan hjelpe hjertet og alle de andre musklene i kroppen til å bli mer effektive. Slik fungerer det også for cellene i hjernen. Det er nær sammenheng mellom sinn og bevegelse.

Selv er Dr. Ratey 61 år og trener regelmessig seks timer i uken. Treningsprogrammet er variert, nettopp fordi variasjon byr på utfordringer, som igjen er bra for kropp og sinn. Han trener både styrke- og utholdenhetstrening. Styrketrening er spesielt viktig med tanke på aldring. Trening er veldig viktig både fysisk og mentalt. Dersom han ikke får trent på tre dager mister han overskudd og energi.

Kilde: www.ihrsa.org