Trening og menssmerter

En forskingsrapport fra England mener at det ikke er noen sammenheng mellom trening og reduksjon av menssmerter. 

 I mange år har vi ment at trening vil redusere smerter ved menstruasjon selv om det ikke har vært noen klare beviser på dette.  De studiene som har påvist dette har ofte hatt metodiske svakheter.

Denne undersøkelsen brukte spørreskjema for å måle smerte ved menstruasjon og mengde av trening utført av 654 studenter ved et universitet.  Forskerne prøvde å skjule hensikten med undersøkelsen.  Av de 654 forsøkspersonene som deltok fullførte hele 91,3 % (597/654).

Analysene av resultatene viste at det var ingen sammenheng mellom trening og menstruasjonssmerter.  Forskerne mener at det må forskes mer på emnet for å konkludere.

H. Blakey, C. Chisholm, F. Dear, B. Harris, R. Hartwell, A.J. Daley, K. Jolly, Is exercise associated with primary dysmenorrhoea in young women?, BJOG, 14. mai 2009.