Trening lite effektivt ved slanking?

En ny amerikansk undersøkelsen mener at det finnes lite bevis på at trening er effektivt for dem som vil gå ned i vekt.

Det er ofte nevnt at økt treningsmengde vil kunne redusere og eventuelt reversere epidemien med overvekt som den amerikanske befolkningen nå opplever.  Denne studien har gjennomgått den siste forskningen innen fysisk aktivitet og vektregulering. Alle studiene var gjennomført på den voksne befolkningen.

Nye funn
Det finnes bevis for og i mot at trening er viktig ved vektregulering. Noen studier mener at de som trener klarer å opprettholde en fornuftig kroppsvekt fordi de klarer å opprettholde et større samsvar mellom energiinntak og energiforbruk som følge av psykologiske endringer i appetittkontroll.

Studier som har gått over tid hvor det er brukt store utvalg finnes det lite bevis på at de som er mye i fysisk aktivitet legger på seg mindre enn dem som er minst fysisk aktive.

Oppsummering
Når vi vurderer rollen til fysisk aktivitet har på regulering av kroppsvekt, er det viktig å tenke på at det er flere hormoner som enten undertrykker (eller stimulerer) matinntaket.  Hvordan disse hormonene påvirker energibalansen vår er per i dag ikke klart.

Det som man antar er at tankemessige og sosial påvirkning på “overkjøre”disse signalene.  Selv om treningens påvirkning på vektregulering fortsatt er kontroversiell, og da spesielt energiforbruk ved regelmessig trening, er trening viktig for å øke den fysiske formen og forebygge hjerte-og karsykdommer.

Er du enig i at trening spiller en liten rolle i vektreguleringen?  Diskuter dette i vårt forum.

Kilde: Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011 Sep;14(5):419-24. Physical activity and weight control: conflicting findings. Cook CM, Schoeller DA. Source Interdepartmental Graduate Program in Nutritional Sciences, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA.