Trening i stedet for slanking

Forskere fra NTNU mener trening bør prioriteres fremfor vektnedgang for å unngå å havne i risikosonen for utvikling av hjertesykdom.

Data til denne undersøkelsen er hentet fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) som er publisert i Journal of Epidemiology and Community Health.  Her ble 53 000 personer brukt som forsøkspersoner.  Undersøkelsen viste at antall døde personer av hjerte-karsykdommer var nesten 40 % høyere for personer med kjente risikofaktorer som blant annet høyt blodtrykk og kroppsmasseindeks på over 25, enn for personer uten disse risikofaktorene.
Studien hadde til hensikt å se hvilken betydning fysisk aktivitet har for mennesker med risikofaktorer for hjertesykdom.

Ved tolking av resultatene ble risikofaktorene sett i sammenheng med når i livet dødsfall inntraff.  At fysisk aktivitet har mye å si for denne gruppen kom ikke overraskende på forskerne.  Det som var overraskende var derimot at kardiovaskulær død var størst blant de under 60 år og var minkende jo eldre individene ble.  Grunnen til dette er uklar, men det kan skyldes ulike levekår i generasjoner.

Forskerne forteller at tidligere undersøkelser viser at mennesker med kardiovaskulære risikofaktorer kan øke sitt liv som selvhjulpen med 15 til 20 år hvis de begynner å trene.  Trening gjør denne gruppen mennesker friske.  De blir slankere, hjertet pumper mer blod, blodtrykket senkes og man får bedre mitokondriefunksjon (økt forbrenning/stoffskifte).

Forskerne anbefaler at personer i risikogruppen trener 30 minutter for dag, fem dager i uka med moderat intensitet.  Eller tre dager i uka med hardere fysisk aktivitet i minst 30 minutter.  De antyder at trening med god kvalitet enn kvantitet.

Tjonna A E, Lund Nilsen T I, et al. The association of metabolic clustering and physical activity with cardiovascular mortality: the HUNT study in Norway. J Epidemiol Community Health. Published online 6 Aug 2009.
Omskriving etter artikkel fra siden www.nhi.no