Trening i arbeidstiden gjør deg mer effektiv!

Å ta en pause fra arbeidsdagen for å utføre fysisk aktivitet kan forbedre prestasjonen på jobb.

Forskeren Jack Groppel ved Human Performance Institute i Orlando Florida, mener at bare et kort avbrekk fra jobb med trening – kanskje ca. 20. minutter – vil gi forbedret prestasjoner på jobb og vil kunne redusere helsekostnader til samfunnet.

Dette kommer av økt oksygentilførsel til hjernen noe som gjør oss stand til å løse problem raskere.

I følge Reuters er det i USA ca. 30 % av befolkningen som er overvektige, noe som har medført at mange bedrifter begynner å ta fysisk aktivitet og helse på alvor.  I 2010 deltok 25 store bedrifter i det som heter “ Companys Corporate Athlete trainingprogram”, som inkluderte treningsøkter i form av intervalltrening, styrke- og bevegelighetstrening.

I følge en studie fra Harvard gir denne type “helseprogram” for bedrifter tilbake 6 dollar per dollar brukt.  I denne studien ble det bare tatt med kostnader i form av sykefravær og medisiner.

Men i følge Groppel vil også de ansattes prestasjoner også øke, noe som tilsier at en bedrifts investering i trening kan gi bedre avkastning enn tidligere antatt.

Kilde: Reuters