Trening gjør deg smartere

En svensk undersøkelse viser at tenåringer som trener har høyere IQ og er flinkere på skolen enn andre.

Resultatene fra undersøkelsen baserer seg på tester av 1,3 millioner svenske vernepliktige menn som er født mellom 1950 og 1976.  Testpersonene ble fulgt fra førstegangstjenesten og frem til utdannelse og jobbvalg.  Undersøkelsen viser at de som hadde best resultat på sykkeltesten under avtjening av førstegangstjenesten også hadde høyest utdanning og mest kvalifiserte jobber.

Studien er gjennomført på menn, men forskerne mener at resultatene er overførbar til kvinner også.

Resultatene viser også at det er utholdenhet og ikke styrke, som henger sammen med logisk tankegang og språklig oppfatningsevne.

Undersøkelsen analyserte og tvillinger for å fastslå at det fremfor alt er miljøfaktorer og ikke gener som forklarer sammenhengen mellom kondisjon og høy IQ.

På grunn av den statistiske metoden brukt i denne undersøkelsen er forskerne usikre på om forklaringen på disse funnene kan være at intelligente mennesker velger å trene, og at det ikke nødvendigvis er treningen som gjør dem kloke.

Kilde:
Åberg M, Pedersen N, et.al.. Cardivascular fitness is associated with cognition in young adulthood. PNAS 2009; 106: 20906-11